En fisk som heter Grönlingen

augusti 26, 2015 5:01 e m

Med jämna mellanrum dyker den upp, deba20131114-222309.jpgtten om fisken Grönlingen. Den lever och frodas i Igelbäcken, och skyddas eftersom bäcken ligger i ett kommunalt naturreservat. Igelbäckens naturreservat är uppskattat och är för allmänheten mer känt som Ursviks motionsområde. Naturreservatet motsvarar nästan en femtedel av Sundbybergs yta och är väl använt, både av motionärer och av människor som gillar att plocka svamp. Reservatet inrättades i början av 2000-talet.

Det som är unikt med reservatet är inte bara en inplanterad matfisk, utan närheten till en oöppnad tunnelbanestation. När tunnelbanan mot Akalla byggdes i slutet på 1970-talet planerades för en stadsdel i norra delen av Sundbyberg, strax söder om Kista, i området Kymlinge. Stadsdelen skulle från början vara avsedd för statliga verk och myndigheter som då skulle flyttas ut från Stockholms innerstad. Projektet förverkligades dock aldrig, men kvar finns tunnelbanestationen (minus rulltrappor och biljettkur) som aldrig öppnades.

Kymlingeområdet är gammal försvarsmaktsmark som så småningom övergick i Vasakronans ägo, som idags ägs av pensionsfonder. Sedan 1970-talet har det funnits många förslag på hur området kan användas. Alltifrån idrottsarenor till forskningsby och kontor har varit på tal. Eftersom där finns en tunnelbana är området såklart även attraktivt för bostadsbyggande.

stefan4Frågan om byggnation i Kymlinge har alltså levt i den kommunala diskussionen ända sedan 1970-talet. Så sent som 2010 fanns det en politisk majoritet för att bygga ett kraftvärmeverk i norra delen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var överens med ett mandats övervikt i kommunfullmäktige. Men i samband med valet 2010 förändrades spelplanen – de rödgröna partierna fick tillsammans 25 mandat, de borgerliga 24 mandat och Sverigedemokraterna två mandat. Efter långa förhandlingar inleddes ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna för att styra kommunen.

I överenskommelsen ingick att stoppa all projektering i Kymlinge. I samband med valet 2014 skedde åter nya förhandlingar. Utifrån det parlamentariska läge som råder i Sundbyberg idag kan jag konstatera att det saknas majoritet för att utveckla området. Det gör att ingen utveckling kommer att ske före 2018, samtidigt som ett arbete med att se över hur nuvarande naturreservat kan utvidgas pågår.

Socialdemokraterna har från början varit positiva till att utveckla Kymlinge. Det annars så utvecklingspositiva Moderaterna har dock varit motståndare tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tidigare varit för att försiktigt titta på frågan, men just idag är det oklart var de står i frågan.

Själv tycker jag att det är oansvarigt att en framdragen tunnelbanestation inte används. I det berörda området, beläget bredvid Sveriges största trafikkorsning, saknas större naturvärden. Området skulle enligt min mening gå att utveckla utan att naturreservatet påverkas. Det skulle snarare få motsatt effekt ur ett miljöperspektiv – byggnation i norra Kymlinge, som gör det möjligt att öppna tunnelbanestationen, skulle göra att vi i framtiden kunde åka tunnelbana direkt ut till naturreservatet. Det skulle vara möjligt att bygga en attraktiv, klimatsmart stadsdel med miljövänlig infrastruktur på plats redan från början. Kanske skulle det gå att bygga Sveriges första bilfria stadsdel helt i trä helt anpassad efter kollektivtrafik, för de som uppskattar närhet till natur och friluftsliv och vill leva klimatsmart?

Det finns hur många idéer som helst, men lokalt är vi alltså överens om att inte titta på dessa möjligheter.