En giftfri miljö

oktober 1, 2013 4:05 e m

”Människor får diabetes och cancer. Alltfler drabbas även av allergier, fetma, autism och ADHD. Forskare anser att detta inte helt går att förklara med traditionella modeller eller förbättrad diagnostik. Vetenskap visar att mannens spermieproduktion halverats på 50 år. Bebispojkar föds med missbildade könsorgan. Mannens reproduktion är med andra ord hotad. Forskare drar slutsatsen att detta i hög grad kan bero på industrisamhällets kemikalier.”

Så beskriver Naturskyddsföreningen effekterna av det stora antal kemikalier som vi idag utsätts för. Arbetet med att minska antalet farliga kemikalier pågår redan. Inom kemikalieområdet har det bedrivits ett stort arbete på EU-nivå, där Margot Wallström och parlamentarik Åsa Westlund varit och är väldigt drivande.

Men ingen kan göra allt, alla kan göra något. Inte minst är kommunerna viktiga. Sundbyberg har därför inlett ett arbete tillsammans med Naturskyddsföreningen för att få bort så många skadliga kemikalier från förskolan som möjligt. 

Våra barn är extra känsliga, eftersom deras kroppsmassa är mindre och de får i sig mer gifter genom munnen. Meningen med projektet är att kartlägga hur det ser ut idag på våra förskolor och sedan ta fram en åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemet. I steg ett ska ska åtta utvalda förskolor inventeras.

Arbetet med att våra förskolor ska bli giftfria påbörjades för ett år sedan, med ett seminarium tillsammans med Kemikalieinspektionen och Naturskyddsföreningen.  Ett viktigt jobb, framförallt med tanke på att det blir allt fler barn i Sundbyberg.

Barnen tillbringar mycket tid på förskolan och självklart ska vi göra vårt bästa för att barnens miljö ska vara trygg och bra att vistas i. Förutom själva byggnaderna så kommer leksaker, allt material som används, städmaterial och annat kartläggas. Vi kommer även arbeta för att öka andelen ekologisk mat. Förhoppningsvis leder vårt arbete till att även föräldrarnas medvetenhet ökar. Läs mer om arbetet på Naturskyddsföreningens hemsida.

Att Sundbyberg är först är särskilt glädjande. Det är viktigt att någon orkar och vill gå före.

SVT uppmärksammar det hela, inslaget hittar du här