En skylt betyder så mycket

september 1, 2014 4:03 e m

skyltEtt av de projekt som jag engagerat mig mest i under mina år som kommunstyrelsens ordförande är utvecklingen av Hallonbergen och Ör. Det har varit en lång resa, redan i slutet av 90-talet påbörjades arbetet. Nu, 16 år senare, kunde vi avtäcka den första byggskylten i området på många år.

Hallonbergen och Ör utmärker sig som tidstypiska 60- respektive 70-talsområden. Det är två områden med väldigt olika karaktär, Ör med sin bebyggelse som ska smälta in i landskapet, Hallonbergen mer storskaligt ovanpå ”bergen” med utsikt över staden. En stor utmaning är att värna de kvalitéer som finns idag, grönskan och stråken, samtidigt som området kompletteras med nya bostäder. För när vi bygger är det viktigt att de som redan bor i området ser fördelarna med förändringen.

För att lyckas har en god dialog med alla inblandade varit avgörande. Devisen har varit, precis som det står på skylten, ”med örat mot marken bygger vi bostäder av drömmar i Hallonbergen och Ör”.

I dialogerna under den här mandatperioden har över 250 boende varit engagerade i processerna. Det har varit många timmar av samtal, rundvandringar och skissande, fram och tillbaka. Att Kerstin Bergendahl, som obeoende konstnär, fått leda processen har varit en viktig framgångsfaktor. Konsten har fått bli en obereonde mötesplats, där förtroendevalda och tjänstemän kunnat möta de boende och byggföretagen. Den dialogen ska nu fortsätta.

I steg ett kommer HSB bygga 70 bostäder i kvarteret Klockstapeln i Ör. Vidare kommer området kring Ursviksvägen utvecklas och förändras, där är det viktigt att få en naturlig och bra koppling dels mellan stadsdelarna Hallonbergen/Ör och dels från Brotorp ner mot centrala Sundbyberg. Idag är det ett trist område som domineras av parkeringsplatser och mitt i alltihop finns en bensinmack.

Bredvid Rissneleden utvecklar Profi kvarteret Freden Större med ungefär 430 bostäder och 80 studentbostäder i tätare kvarter runt befintliga kontorshus. Det gör att Rissneleden kan utvecklas till en gata med stadskaraktär. Förändringen av kvarteret bidrar dessutom till en trevligare koppling mot arbetsplatsområdet vid stadshuset och bort mot Brotorp/Ursvik. Bortanför Freden Större planeras det också för bebyggelse, både norr och söder om Rissneleden. Bland annat finns det idéer om att fortsätta bygga på höjden, vilket kan passa just där eftersom byggnationen redan är relativt hög. Bland annat finns idéer om att uppföra världens högsta bostadshus helt i trä, runt 20 våningar högt.

Men det behöver inte bara byggas nytt. Befintliga hus och gårdar måste renoveras. I ägardirektiven till Förvaltaren finns ett uppdrag om att ta fram olika standardnivåer för renoveringarna, så hyresnivåerna kan hållas nere även efter genomförd renovering.

Idag kan vi glädja oss åt att Förvaltarens hyror är bland de lägre i länet, vilket är bra. För att få en fungerande bostadsmarknad behövs nämligen bostäder i olika prisnivåer, och framförallt nya hyresrätter.

För när Stockholm växer fortsätter Sundbyberg ta sitt ansvar för att regionen ska kunna fortsätta att utvecklas.