En udda fågel

oktober 5, 2010 7:26 e m

Var på mitt första möte med de andra KSO:na (kommunstyrelseordförandena) i Stockholms län. Lyckades komma försent, eftersom KSL (Kommunförbundet Stockholms län) har valt att lägga sitt kontor på en adress som inte finns enligt Taxi Stockholms kartor.

Förvirrad och sen kom jag in i mötesrummet ”Åsikten”. Var under en tid lite osäker om jag verkligen var på rätt möte. Arrangemanget var misstänkt likt ett moderat partigruppmöte. Av mötets deltagare var 18 moderater, 1 nykvarnspartist och så jag som enda socialdemokrat. Det säger något om dagens Stockholm. Visar sig att de andra socialdemokratiska kommunstyrelseordförandena hade prioriterat andra aktiviteter denna dag. Så här i efterhand förstår jag dem.

Den manligt dominerade församlingen var intressant att beskåda. En iaktagelse är att de flesta verkar handla på samma herrekiperingsaffär. Stämningen var skämtsam och majoriteten av skämten handlade om skatter. Ett riktigt muntert gäng det där.