En utmärkelse att vara stolt över

december 3, 2014 2:42 e m

majblommaAtt Sundbyberg är en attraktiv kommun har inte gått någon förbi. De senaste åren har vi fått flera utmärkelser som bekräftar framgången. I år blev vi till exempel utsedda till Årets tillväxtkommun, något vi är extra stolta över.

Men en utmärkelse som gör mig extra varm och glad är att Sundbyberg blev årets Majblommekommun.Ett kvitto över hur bra kommunen jobbar med att motverka barnfattigdom. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation, som verkar på både regional och lokal nivå. Bland annat organiserar de majblommeförsäljningen, vars överskott går till att stötta utsatta barn och långsiktigt bekämpa barnfattigdomen.

Lokalföreningen i Sundbyberg har funnits sedan 30-talet och är väldigt aktiv, alla skolor i Sundbyberg säljer idag majblommor. Årligen säljs majblommor för en halvmiljon, pengar som sedan blir sökbara för barn med behov. Men en viktig del i Majblommans verksamhet handlar om opinionsbildning. När klyftorna i samhället tillåtits öka drabbas de mest utsatta hårdast. Sveriges kommuner har ett stort ansvar för att bekämpa barnfattigdomen, men också för att begränsa konsekvenserna av den.

Sundbyberg har i flera år aktivt arbetet med dessa frågor. I den övergripande budgeten för hela staden lyfts barnperspektivet upp, det ska genomsyra hela vår organisation och allt det vi gör. Majblomman uppmärksammar även att vi bedriver ett stadsövergripande arbete, bland annat med vår barnfattigdomsrapport.  I rapporten är barnens situation kartlagda, vi har analyserat problemet och arbetat både kort- och långsiktigt för att undvika att barnen drabbas av ekonomisk utsatthet. Arbetet samlas under ett paraply, ”Fokus barn och unga” där arbetet bedrivs över förvaltningsgränserna. Mycket av arbetet handlar om att informera och öka medvetenheten.

Men vi har även vidtagit flera konkreta åtgärder. Inget barn i Sundbyberg ska behöva ha ont i magen när de går till skolan/förskolan för att föräldrarna inte har pengar. Därför har vi nolltolerans mot avgifter i förskolan och skolan. Det får inte tas ut pengar för någon aktivitet, ska man på utflykt så ordnar staden matsäcken. På så sätt garanterar vi att inget barn behöver avstå någon aktivitet som kräver någon form av utrustning eller kostar pengar.

I staden bedrivs flera projekt för att alla barn ska ha så goda möjligheter som möjligt. Klädbytardagar, kommunal läxhjälp och lånekläder som exempel. Vi har öppnat Nattis så att föräldrar som måste jobba på obekväma arbetstider kan göra det . Försök ska även göras med gratis frukost i skolan så att ingen behöver gå hungrig fram till lunch. Vidare kan nämnas det kommunala kollot med jämförelsevis låga avgifter, en väl utbyggd kommunal musikskola och generöst stöd till idrottsrörelsen för att underlätta även för dem att ta ut låga avgifter från föräldrar.

När det går bra är det lätt att glömma de som är mest utsatta. Därför blir priset en bekräftelse på att vi i Sundbyberg strategiskt ser och bekämpar de orättvisor som finns. Vi gör det med en utgångspunkt att alla barn, oavsett föräldrar, ska få förutsättningar att lyckas och förverkliga sina drömmar. Det känns bra att Majblomman uppmärksammar det fantastiska arbete som varje dag görs i vår stad. Men det gäller att inte slå sig till ro, mycket mer behöver göras. Frågan om barnfattigdomen och dess konsekvenser står fortsatt högt upp på min och politikens agenda.