Ett unikt handslag

december 12, 2012 4:58 e m

Idag var det en stor dag när jag tillsammans med representanter från fem olika organisationer skrev under stadens unika handslag. Sundbybergs stad och organisationerna för personer med funktionsnedsättning är överens om att tillsammans utveckla staden. Sundbyberg är den enda kommunen i landet som i dialog tagit fram ett handslag av detta slag.

Skälet till att vi skriver under ett handslag är att vi tillsammans ska verka för att alla personer, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor. Handslaget omfattar åren 2013-2016. Tillsammans ska vi jobba för att Sundbyberg blir en förebild, föregångare och kulturförändrare.

Handslaget omfattar en rad områden. Allt från utbildning, sysselsättning och arbete till hur vi arbetar med information och kommunikation.

Mycket handlar om attityder och kultur, där stadens egna organisation ska bli en föregångare, inom alla områden. Ett annat viktigt område är såklart den fysiska planeringen.

Hela handslaget kan du ladda ned här, ”Handslag med organisationer för personer med funktionsnedsättning”.

Även fast själva handslaget är en bra början så är det nu som det egentliga arbetet börjar. Det känns roligt att Sundbyberg kommit så här långt och vi hoppas att fler kommuner nu följer efter. För det viktigaste för oss är att få ett Sundbyberg som är till för alla!