Ett lärarlyft för framtiden

augusti 18, 2014 3:30 e m

20130424-235127.jpgDet blir allt tydligare att den svenska skolans kris är alarmerande. 43 000 lärare, det är så många lärare som kommer att saknas år 2020 om vi inte gör något nu för att lösa den stundande lärarkrisen. Samtidigt har vi en skolminister som  saknar idéer för att göra något åt skolkrisen. Lösningen på allt är i hans värld en byråkratisk reform, ett förstatligande av skolan som till största del redan idag är statligt styrd. 

För mig är det oklart hur en byråkratisk reform ska vända trenden i skolan. Därför känns det bra att Stefan Löfvén och Socialdemokraterna fortsätter att leverera konkreta förslag på nya investeringar i den svenska skolan. Så sent som idag presenterades ett särskilt lärarlyft på 3,5 miljarder kronor, en viktig satsning med tanke på att vår viktigaste resurs i skolan är lärarna. För alla som följt skolan och skolans utveckling kan se hur enskilda lärares engagemang gör skillnad för elevernas resultat. Därför är det självklart att läraryrket måste få högre status.

Lokalt kan vi se att resultaten fortsätter vara goda i årskurs 1-6, våra elevers resultat ligger över rikssnittet på de nationella proven i matematik och engelska. Glädjande är att trenden lokalt visar att resultaten i årskurs 7-9 förbättrats. En förklaring är att andelen behöriga lärare i våra skolor är hög. Samtidigt som vi jämfört med andra Stockholmskommuner betalar goda löner och därmed attraherar duktiga och kompetenta lärare, även fast vi såklart måste bli än bättre.

Socialdemokraternas recept för bättre resultat är fler lärare och mindre klasser, därför har vi redan tillfört fem miljoner i höst och för nästa år tio miljoner kronor, motsvarande ungefär 20 tjänster. Till det kan läggas ytterligare 10 miljoner till mindre skolklasser som utlovats om det blir regeringsskifte.

En annan förklaring till de sviktande skolresultaten är den ökade segregationen som slår hårt mot skolan. Svenska elevers resultats är i allt högre grad beroende av föräldrarnas utbildning, vilket leder till ojämlika livschanser för våra barn. Därför måste de bästa lärarna lockas till de skolor som har sämst resultat, precis som Stefan Löfvén föreslår idag.

Utöver det ska ytterligare 3 000 nya förstelärartjänter utlysas. En viktigt satsning på 2,5 miljarder för högre lön! Dessutom vill Stefan Löfvén utveckla Sundbybergsmodellen. Det vill säga den satsning vi föreslagit för att attrahera de bästa lärarstudenterna. I korthet innebär förslaget att studenterna ska kombinera studier med att vara med och utveckla våra skolor mot en praktiklön på 10 000 kronor/år. De bästa studenterna erbjuds sedan fast anställning då de får fortsätta vara med och utveckla våra skolor i nära dialog och samarbete med högskolan.

I förslaget finns också en idé om att höja kraven på antagningen till lärarutbildningen. Du ska ha minst 14 i betygsvärde eller 0,9 på högskoleprovet för att vara kvalificerad, dessutom ska du genomgå en lämplighetsprövning för yrket. Konkreta och bra idéer som både på kort och lång sikt stärker yrkets status.

Bra och konkreta förslag för en bättre skola. Det är också här som den stora konflikten är, mellan de som sätter fortsatta skattesänkningar före en bra skola för alla.