Ett nytt styre i Sundbyberg bildat

oktober 15, 2014 6:49 e m

sundbybergNär vallokalerna stängdes och väljarna sagt sitt är då det egentliga arbetet börjar. I sammanlagt 31 dagar har arbetet pågått med att bilda en koalition som kan och vill ta ansvar för staden. Och det är inget litet ansvar att ta, det handlar om att se till att 45 000 invånare varje dag får den service de betalar för. Vatten ska finnas i kranen, mat serveras i förskolan och gatorna ska vara körbara.

Det här är min andra majoritetsförhandling. Efter förra valet stod vi inför det som nästan alla kommuner idag brottas med, två block med Sverigedemokraterna som vågmästare. De rödgröna fick efter valet 2010 25 mandat, de borgerliga 24 mandat och Sverigedemokraterna två (av sammanlagt 51 mandat). Redan på valnatten var jag tydlig med att vi inte tänkte regera med Sverigedemokraterna som vågmästare och att vi därmed var tvungna att bryta blockpolitiken. Den gången tog förhandlingarna 10 veckor, under denna tid förhandlade jag med alla partier utom Sverigedemokraterna. I slutet var vi den enda kommunen utan färdig majoritet och varje dag ringde redaktionerna och undrade hur det gick. Tillsist fanns det fyra partier som var beredda att ta ansvar, i minoritet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

I det senaste valet var det tre partier som gick framåt, Socialdemokraterna ökade med tre mandat, Centerpartiet med ett och dessvärre även Sverigedemokraterna med två nya mandat. Samtidigt har vi utökat kommunfullmäktige, eftersom kommunen växer så mycket. Mandatfördelningen föll därför ut enligt följande, S 18, M 14, MP 6, V 4, FP 4, C 3, KD 2 och SD 4. Den sittande majoriteten uppnådde sammanlagt 29 mandat, vilket hade varit en möjlig majoritetsbildning. S, MP och V nådde 28 mandat, en annan möjlig majoritetsbildning.

Efter fyra veckors förhandlingar är vi nu i hamn. Det har varit många slitsamma timmar, i olika grupperingar. Vi har nött och blött politiska frågor, uppdrag och organisation. Vi blev återigen fyra partier som går in i detta samarbete med olika ingångsvärden men som har valt att fokusera på det som för oss samman framför det som särskiljer oss.

Den annorlunda konstellation som de närmaste fyra åren kommer ta ansvar för Sundbyberg är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Sammanlagt utgör vi 27 mandat av 55, vilket innebär att vi inte har egen majoritet. Men för att vi ska fällas krävs att Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Sverigedemokraterna kommer överens. Därför kommer även den här mandatperioden präglas av förhandlingar, debatt och breda uppgörelser. Vilket jag tycker är bra och ser framemot, min övertygelse är att blockpolitik fördummar och i längden leder till onödiga konflikter.

För Socialdemokraterna är det viktigt att få till ett blocköverskridande samarbete. Tillsammans med våra samarbetspartier tänker vi fortsätta utveckla Sundbyberg, alltid med medborgarnas bästa i fokus.