Fem fokuserar på..

november 30, 2015 4:13 e m

..sig själva?

I fredags presenterade Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna ett nytt förslag till budget för Sundbybergs stad. De fem partierna har nu lyckats komma överens om att osthyvla bort delar av våra tidigare satsningar från samtliga verksamheter.  Utom sin egen, förstås. Är det det partipolitiska arbetet som avses med den satsning på kärnverksamheten som de presenterat?

Det är uppenbart att det moderatledda styret nu vill skapa en bild av att Sundbyberg har ekonomiska problem. Det stämmer inte. Sundbyberg har en stark ekonomi och stabila finanser. Självklart finns det ekonomiska utmaningar kopplade till den starka tillväxten och behovet av att bygga ut verksamheter som förskola och skola. Till det ska läggas att såväl skatteintäkter som statsbidrag inte alltid följd tillväxtens skeenden. Men vi har ett överskott på 0,5 procent 2016 (i vår budget) och målet på två procents överskott hade vi också nått år 2017. Samtidigt som vi hade fortsatt den politik som innebar att staden öppnande en ny förskoleavdelning i månaden (i snitt), klättrade 86 placeringar i Lärarförbundets kommunrankning och lyckades vända utvecklingen i äldreomsorgen med allt fler nöjda. Och trots det ska man minnas att Sundbyberg har en starkare soliditet är till exempel Täby, Danderyd och Stockholm stad.

bild 51130

 

Nog om de ekonomiska förutsättningarna – vad vill de grönblåa använda resurserna till?

En snabb jämförelse mellan de grönblås budget och den budget som S, C, Kd och V presenterade i oktober visar att skolan, äldreomsorgen, förskolan, kultur och fritid, och social- och arbetsmarknad får sammanlagt drygt 20 miljoner mindre till sin verksamhet. Inga enorma förändringar, men en mycket tydlig signal: Det nya styret vill lite mindre – med allt.

Dessutom är det en avslöjande värderingsskillnad när Mikael T Eriksson, med flera, minskar förskolans resurser med 3,4 miljoner. För även om det inte är en jättesumma i relation till verksamheten så är det pengar som förskolan skulle kunna använda för att fortsätta arbetet och anställa en större andel utbildad personal. Det tycker jag skulle vara bättre för Sundbyberg än 4,7 miljoner extra till kommunstyrelsen.

Jag kan bara konstatera att Sundbybergs stad är ekonomiskt stark och har goda möjligheter att investera för framtiden och utveckla en ännu bättre kvalitet i servicen – om man vill. När jag läser det blågröna budgetförslaget är det viljan som saknas, inte resurserna.

 

PS Ytterligare en positiv bild över Sundbybergs stads ekonomiska tillgångar:bild 151130 2