Fem formulerar sig

november 20, 2015 8:32 e m

Än så länge är politiken från Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet uttalad i allmänna ordalag som att ”Sundbyberg behöver växtkraft istället för växtvärk” eller ”Ett kvalitetskontor inrättas med syfte att stärka stadens kvalitetsutvecklingsarbete”. Jag har respekt för att det är svårt att komma med tydliga förslag i inledningen av sitt arbete.

Igår kväll kom dock förslag kring politisk organisation, egna arvodeshöjningar och höjda anslag för de egna politiska resurserna. Till kommunstyrelsen på måndag har man lagt tre detaljerade förslag på förändringar för oss politiker (se ärendelista).

Det första handlar om Kommunstyrelsens reglemente. Här föreslår man en utökning av antalet ledamöter från 11 till 13. Det betyder bland annat att Sverigedemokraterna tar plats i kommunstyrelsen. Jag menar att det är olyckligt mot bakgrund av den roll kommunstyrelsen har, med ansvar för Sundbybergs stads ekonomi och att leda och samordna allt arbete Förslaget innehåller också tre nya kommittéer.

Det andra är en revidering av Arvodesreglementet för förtroendevalda. Jag kan bara förvånas över att principen om att koppla arvodering till nämndansvar (beslutsfattande) nu bryts och att flera kommunalråd får ökade arvoden trots minskat eller samma ansvar. Att kommunstyrelsens blivande ordförande Mikael T Eriksson minskar sitt arvode i och med att han avsagt sig ansvaret för bland annat exploateringsfrågorna ska han däremot självklart ha heder av.

Det tredje ärendet de arbetat fram handlar om att man vill ändra tilldelningen av resurser för politiska sekreterare. Förslaget innebär att Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet höjer sina anslag med 157 000 kronor per parti och år. Det betyder att det finns flera partier i den nya politiska ledningen som skaffat sig nästan 50 procent större resurser än Vänsterpartiet, som har fler mandat i fullmäktige. I enlighet med mina värderingar saknar det hyfs, och jag kan inte låta bli att undra vilka de ökade behoven är?

Den 30 november har de fem partierna aviserat att de ska presentera sin budget. Då kanske vi kan börja diskutera politik för Sundbyberg igen. Det ser jag fram emot.