Fem tar krafttag…

december 14, 2015 5:04 e m

… och fokuserar på en procent i överskott? Sedan har de 20 miljoner mindre till skolan, förskolan, äldreomsorgen, med mera.

Idag var det budgetdebatt i Sundbybergs stad. En något märklig debatt. Moderaten och ledaren för det nya styret, Mikael T Eriksson, ägnade hela sitt anförande till att utmåla Sundbybergs stad som ett kaos. Jag, och många med mig, kan konstatera att det inte stämmer. Inte alls faktiskt.

För att det inte ska vara mitt ord mot Mikaels så hänvisar jag till Dagens Samhälle och deras kriterier för att utse Årets Superkommun, vilket Sundbyberg blev 2015. De analyserade kommunernas ekonomi, sysselsättningsnivå, inflyttning, befolkningsstruktur och företagsklimat. Vinnare är de som har haft bäst utveckling de senaste fem åren – och har bäst läge inför framtiden. Deras slutsats är alltså att Sundbybergs stad har bäst framtidsutsikter i hela Sverige.  Året innan blev Sundbyberg dessutom årets tillväxtkommun.

Min slutsats är att när de blågröna nu sänker ambitionerna så kan de inte skylla på utgångsläget!

I debatten prabudget JNtade de grönblåa om krafttag – på en budget på över två miljarder har de tagit krafttag och räddar kommunen med ett överskott på 1,5 procent – till skillnad mot våra 0,5 procent. Frågan blir vilka krafttag de kan ta inför 2017 när vi når överskottsmålet på två procent?

Min slutsats är att de blågröna – trots goda förutsättningar – saknar ambitioner för Sundbyberg.

Det var också intressant att i debatten höra de skilda uppfattningarna mellan moderaterna och framförallt Centerpartiet vad gäller bostadsbyggandet. När Mikael T Eriksson (M), ledaren för det nya styret, upprepade gånger lovar att Sundbyberg ska fortsätta på den inslagna vägen och förverkliga alla planer som socialdemokraterna tagit fram så står Stefan bergström (C) och lovar att Sundbyberg nu ska slippa växtvärken.

Det ska bli spännande att se vem som vinner den interna debatten hos de grönblå. Jag lovar att Socialdemokraterna kommer att vara positiva om de blågröna kommer med bra förslag på nya bostadsprojekt.

Det är framförallt tre utmaningar som socialdemokraternas budgetförslag fokuserar på.

Det första är bostadsbristen. Trångboddheten, svårigheterna för ungdomar att flytta hemifrån och för människor att flytta hit. Därför behöver vi bygga, och bygga för olika människor i olika situationer!

Det andra är barnens förutsättningar! I vår budget satsar vi extra resurser på skola och förskola. Dessa ska användas till ökad personaltäthet och andel behörig personal i förskola, skolbarnomsorg och skola. Samt att utveckla elevhälsan.

Det tredje är fler människor i arbete. Faktum är att antalet socialbidragsberoende personer minskar i Sundbyberg. Det är ett resultat av en helhet; från sommarjobb och kommunala visstidsanställningar till satsning på socialsekreterarnas arbetsförhållanden. Exempel på nya satsningar är trainee-jobben och regelförenklingar så att små- och medelstora företag kan etablera sig i Sundbyberg.

Så ser vår tanke om hur Sundbyberg kan bli ännu bättre ut. En riktning för kommunens verksamhet som jag med stolthet kan säga att vi fick väljarnas förtroende för. Om de blågröna fick förtroende för höga överskott i den kommunala ekonomin får deras väljare avgöra.