Fler i arbete

februari 12, 2014 11:37 e m

Att ha ett jobb att gå till är bland det viktigaste som finns för oss människor. Förutom att det ger möjlighet till egen försörjning så handlar det också om självförtroende. Känslan av att finnas i ett sammanhang, att du behövs.

Det är därför som frågan om arbete är, och alltid har varit, central för Socialdemokraterna och arbetarrörelsen.

Att arbetslösheten har ökar de senaste åren har varit märkbar. Framförallt har det drabbat våra unga hårt. Därför var det väldigt roligt att den senaste statistiken från arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten bland unga har sjunkit kraftigt i  Sundbyberg.

Vad som ligger bakom minskningen är bland annat stadens många jobbinsatser. Tack vare våra duktiga tjänstemän och deras mycket medvetna arbete har vi lyckats vända trenden.

Bakom framgångarna finns ett flertal politiska satsningar. Bland annat den framgångsrika sommarjobbsatsningen som genomförts de senaste fyra åren. Alla som söker sommarjobb får ett arbete och därmed möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Förra året blev det över 700 jobb, ännu fler i år. Dessutom får de utbildning i att skriva CV och personliga brev. Sommarjobben är från början en satsning som gjordes i Nynäshamn, som därefter alla S-styrda kommuner i länet tagit efter. Över hälften av sommarjobben i Sundbyberg förmedlas inom privat sektor och många får extrajobb och även jobb efter avslutade studier.

Sommarjobben är för många ungdomar den första arbetslivserfarenheten. Och nog kommer de flesta ihåg känslan av att få pengar på sitt konto efter en månads slit. Men inte minst viktigt är det att lära sig gå upp, komma i tid till jobbet och allt annat som tillhör arbetslivet.

Utöver våra sommarjobbsatsningar har prioriteringarna handlat om att hjälpa människor som är långt från arbetsmarknaden. Bland annat genom olika former av jobbsökningsstöd och arbetsplatsbesök. Mycket handlar också om uppsökande arbete och om att motivera de unga. För det är inte alltid så lätt som ung att veta vad man ska bli när man blir äldre.

En annan lyckad åtgärd har varit de kommunala visstidsanställningarna. Som innebär att staden anställer människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som har försörjningsstöd. Under ett år får de sedan ett arbete inom den kommunala verksamheten. Resultaten är strålande, 90% går vidare från försörjningsstöd till egen försörjning när året klart. Det är ett väldigt bra resultat!

Vår kompetens- och arbetsmarknadsförvaltning gör ett otroligt viktigt och bra jobb. Många arbetssökande i Sundbyberg behöver mycket stöd, med språk, motivation och annan träning. Men för varje individ som kommer tillbaka i arbetslivet är arbetsinsatserna ovärderlig, och början på en positiv livsspiral.

Politiken spelar också roll. Varför ska vi acceptera att människor fastnar i passivitet och försörjningsstöd när vi kan hjälpa människor att hitta tillbaka till arbete, rutiner och ett liv som känns värdefullt och utvecklande? Och mycket kan vi göra lokalt, men det krävs även mer insatser från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Trots tuffa utmaningar har vi dock visat att det går om vi vill. Fler ska komma i arbete, genom en aktiv arbetsmarknadspolitik, innehållande utbildning och stöd. Fler måste få chansen att vakna till en ny arbetsdag.

20140212-223406.jpg