Flera nyanser

mars 20, 2013 8:37 f m

Idag presenteras rapporten som SSU skrivit med namnet ’Fyra nyanser av vitt’.

En viktig rapport, som sätter fokus på bristen på mångfald. Bland annat bland ombuden inför den kommande partikongressen i Göteborg.

Att partiet i mångt och mycket har representanter från en bred vit medelklass är ett problem. Det påverkar det politiska samtalet när inte hela samhället finns representerat i beslutande organ.

Men det är viktigt med mångfald på alla beslutande nivåer. Gick därför genom den lokala fullmäktigelistan och fann följande.

Fyra av 15 ordinarie är 35 år och under. Nästan var tredje alltså. Tre är mellan 36 och 45, lika många 46 till 55. Fem är 56 eller äldre, varav en ålderspensionär.

Av de åtta ersättarna är två under 35, fem under 45 och resterande tre över 46 varav en är ålderspensionär.

Tre av de ordinarie är födda utanför Europa och två av ersättarna. Motsvarande 20 procent.

Av våra åtta gruppledare (ordförande eller vice ordförande i nämnderna) är tre 35 och yngre, tre över 56 och resterande två mellan 36 och 55 år gamla.

Av dessa är bara en född utanför Europa.

Fördelningen mellan män och kvinnor är jämn i kommunfullmäktigeförsamlingen. Av de åtta gruppledarna är fem kvinnor. Plus kommunfullmäktiges ordförande som jag inte räknade in.

Socialdemokraterna lokalt speglar därmed relativt väl hur befolkningen ser ut i Sundbyberg.

Att representationen ska spegla hur samhället ser ut i stort måste vara en självklarhet. Att SSU granskar, driver på och sätter fokus på att så inte alltid är fallet är bra. Bara genom att diskutera och vara självkritisk kan vi få till en förändring.

20130320-091933.jpg