Flera satsningar för en bättre välfärd

oktober 29, 2012 11:48 f m

Idag fattar Kommunstyrelsen beslut om budget för nästa år. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår en budget som innehåller stora investeringar i välfärden och sänkt skatt.

Det går fortsatt bra för Sundbyberg. Vi är skuldfria, har stora tillgångar och växer mest av Sveriges 290 kommuner. Därför har vi möjligheten att justera ned skatten med 15 öre, ny skattesats blir 18.88. Det är länets 8:e lägsta skatt.

Samtidigt har vi råd att tillföra ytterligare närmare 100 miljoner kronor till välfärdsverksamheterna. De största tillskotten får förskolan med 37 miljoner kronor, skolan 30 miljoner och kultur- och fritid får 12 miljoner kronor.

En viktig satsning i nästa års budget blir ett särskilt jobbpaket. Fem miljoner kronor ytterligare satsas på att få fler i arbete, genom utbildningar, kommunala visstidsanställningar och bättre samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen.

Ytterligare tre fokusområden är förstärkt demokrati, ökat stöd till ideell sektor och att vi ska snabba på klimatomställningen av Sundbyberg.