Fokus på Rissne

mars 30, 2015 3:06 e m

rissne1 Vår näst största stadsdel är Rissne. Rissne var militärområde som bebyggdes under 80-talet. Sundbyberg var vid det tillfället trångbott och då som nu var bostadsbristen problematisk.

Rissne planerades med tät kvarterstruktur, med fyra större enklaver. Mitt i området byggdes ett grönt centrum, med torg och omgivande lokaler för butiker och restauranger. Kombinationen av stad och grönska var och är en av Rissnes styrkor.

20140202-230026.jpgRissne skulle bli ett Sundbyberg i miniatur, med olika ålders- och inkomstgrupper. Området var barnvänligt, så i hela området byggdes det förskolelokaler och en stor låg- och mellanstadieskola.

Det har gått närmare 40 år sedan husen byggdes, slitaget har ökat och barnen har vuxit upp och blivit vuxna. Som en integrerad del av västerort har området också fått sin beskärda del av brottslighet och oro.

Många Rissnebor har hört av sig till mig de senaste åren med synpunkter. De allra flesta trivs, tycker området i grunden är trevligt, men oroas av utvecklingen. Busåkningarna med mopeder har ökat, ungdomsgäng hänger i centrum utan vettiga aktiviteter och de offentliga miljöerna har blivit slitna.

rissne2Därför tog vi iniativ till Rissnedialogen. Under förra våren stod förtroendevalda och tjänstemän på Rissne torg för att fånga upp synpunkter och idéer. Det gjordes också riktade utskick till alla boenden. Från de idéer som kom plockades det fram ett tio-punktsprogram, med åtgärder vi genomfört så snabbt som det bara gick.

Bland annat anställdes 14 Rissneambassadörer, vi renoverade lek- och grillplatser på Rissneängar, belysningen förbättrades och buskar klipptes för att göra området ljusare. Arbetet har varit framgångsrikt men har inte räckt. Dialogen ska fortsätta. För någon vecka sedan besökte jag Hemköp och fick synpunkter på torgmiljön. Jag har träffat många boende och förstår den lokala frustration som finns.

Rissneambassadörerna har nu kommit igång och är en viktig del i trygghetsarbetet. De ska se till att områdets ungdomar får vettig sysselsättning, bland annat i den helt nya fritidsgården i centrumbyggnaden.

Stadshuset byggs om till nya bostäder och det blir en ny entre till Rissne. Om några år kommer tvärbanan vilket gör att torget och centrum behöver byggas om. Mycket händer och kommer att fortsätta hända. Några saker sker på längre sikt, men huvudprio nu är att området återigen ska kännas tryggt och tilltalande. Det sker i nära samverkan mellan stad, polis och andra myndigheter. Och jag vill fortsätta få alla boendes tankar och ideer.