Förstatligad skola eller förbättrade resultat

februari 10, 2014 5:05 e m

Diskussionen om vem som ska vara huvudman för skolan fortsätter. Idag är det bara två partier och ett fackförbund som tycker att administrativa refomer är lösningen på skolans problem.

Själv tycker jag att det är en pseudodebatt. Som tar fokus från det som egentligen bör vara i fokus. Skolan är redan ett delat ansvar mellan stat och kommun. Kommunerna organiserar HUR skolorna ska bedriva sin undervisning, medan staten styr VAD barnen ska lära sig. Skolan regleras genom skollag, förordningar, föreskrifter. Det är staten som bestämmer om kursplaner, betygssystem och som utbildar lärarna. Dessutom är det ju staten som inspekterar skolorna. En bra indelning enligt mig.  

Däremot kan såklart staten ta ett större ansvar även för den organisatoriska delen. Till exempel genom riktade statsbidrag, vilket var vanligt förekommande förr. Till exempel fördelades före 2006 pengar till kommunerna för att stärka pedagogtätheten. Vilket Socialdemokraterna på nationell nivå går till val på att göra igen.

De som förordar ett förstatligande, vad är det de menar egentligen? Vad är det ett förstatligande skulle lösa? Ska även friskolorna förstatligas?

Något som ibland påstås är att skillnaderna har ökat mellan olika delar av landet vad gäller skolans resultat. Men SKL konstaterar att skillnader i resultat framförallt blivit större på enskilda skolor, snarare än mellan städer. Vilket beror på att dagens skolsystem segregerar eleverna jämfört med tidigare. Vilket leder till att alla elever presterar sämre. Lönerna i staten är per automatik inte högre än i kommunerna.

Dessutom går utvecklingen i motsatt riktning på område efter område, det vill säga ansvar delegeras för att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. För det är där kunskapen finns om vilka behov som finns i varje enskild kommun. För skillnaderna och förutsättningarna mellan Överkalix, Malmö och Sundbyberg är stora, det kan jag lova.

Jag hoppas att vi istället för att käbbla om ett förstatligande, som det ändå inte finns något brett politiskt stöd för, kan fokusera på vad vi kan göra för att reellt uppnå bättre resultat. I Sundbyberg har vi samlat alla partier, fackförbund och proffession för att skapa en gemensam målbild för hur skolan ska se ut i framtiden. Vår förhoppning är att genom att sätta fokus på eleven och vad de ska uppnå i skolan få bättre fokus i utvecklingsarbetet. Det borde ske även på nationell nivå. För skolan är viktigare än kortsiktiga politiska poäng.