Förbifarten flyttar till Sundbyberg

februari 23, 2015 1:58 e m

forbifart2Sundbyberg är den av Sveriges kommuner med lägst andel registrerade bilar/invånare, bara 28 per 100 invånare. Som jämförelse har Stockholm stad 36,4 bilar per invånare och snittet i riket är hela 47 bilar per invånare.

Andelen bilägare minskar dessutom i Sundbyberg, vilket inte är så konstigt. Sundbyberg är med våra fyra tunnelbanestationer den tunnelbanetätaste staden i norra europa. Utöver det har vi tvärbana, fjärrtåg, pendeltåg och bussar. Det är alltså väldigt lätt att klara sig utan bil här, vilket är både ekonomiskt och klimatsmart för våra invånare.

Vi gör dessutom det mesta vi kan för att de forbifart3 t ska bli ännu enklare att klara sig utan egen bil. Bland annat genom att driva på för fortsatt utbyggd kollektivtrafik, förra året var det premiär för hyrcykelstationer och nyligen så började Car2go ställa upp bilar i Sundbyberg. Car2go hyr ut bilar men utan fasta uthyrningsplatser, vilket ökar tillgängligheten för de som är anslutna. Under en längre tid har staden även arbetat aktivt med att i samband med nybyggnation få byggföretag att erbjuda bilpooler i fastigheten. Allt fler ser fördelarna med att ha tillgång till bil men slippa allt bök med att äga.

Men även fast antalet bilägare minskar så växer regionen i stort. Och biltätheten ökar i våra grannkommuner, vilket påverkar trafiksituationen i hela Stockholm. Därför behövs investeringar både i nya vägar och i kollektivtrafik. Förra veckan var Förbifart Stockholm temat på stadens näringslivsfrukost. Planerandet för förbifarten pågår för fullt och redan i april flyttar deras projektkontor till Sundbyberg.

forbifart4Tanken med förbifarten är att bättre koppla samman de norra och södra delarna av länet, idag finns ju bara en sådan led, Essingeleden. Därmed förbättras flödena i hela regionen och mindre trafik behöver ta sig genom de mer centrala delarna av regionen. Restiden i regionen minskar avsevärt, hela sträckan beräknas ta femton minuter. Och av vägens totala sträckning på 21 km kommer 18 km gå i tunnel.

Förbifart Stockholm beräknas kosta cirka 28 miljarder kronor, varav 80 procent finansieras av trängselskatt och 20 procent av staten. Det är enormt mycket pengar, men samhällsnyttan beräknas vara större än kostnaden. Och en växande region som Stockholm behöver både fungerande kollektivtrafik och bättre förutsättningar för bil- och lastbilstrafik. Hellre trafik runt än genom den centrala delen av regionen.