Föreningar gör hela skillnaden

maj 20, 2015 12:05 e m

föreninslivPå väg hem från årsstämman med Svenskt Vatten (branschorganisationen för kommunernas vattenverksamhet) bläddrar jag förstrött i SJ:s tidning Kupé. Till min stora glädje hittar jag ett reportage från Hallonbergen och kvällsfotbollen som bedrivs där.

Ett fint reportage som visar på hur viktigt vårt föreningsliv är, och framförallt hur enskilda människors engagemang gör stor skillnad. Glädjande nog har Sundbyberg väldigt många aktiva föreningar.

Allt från våra aktiva kyrkliga församlingar, såsom Centrumkyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Frälsningsarmen, Rissnekyrkan och Svenska kyrkan som gör ovärderliga sociala insatser. De bidrar med uppsökande verksamhet och träffpunkter för att bryta utanförskap, som exempelvis soppluncher och det årliga badet på simhallen för hemlösa.

handslagEtt annat expempel är våra pensionärsföreningar PRO och SPF som ser till att ingen behöver bli ensam och isolerad när man inte längre har en arbetsplats att gå till varje dag. Eller våra sociala föreningar, såsom Verdandi med sina soppluncher, Unga Örnar med sin kolloverksamhet och Folkets hus som ser till att det finns mötes- och kulturplatser för förenings- och kulturliv.

Vår historia visas upp, dokumenteras och värnas för framtiden av Sundbybergs Hembydsförening. Vi kan även glädja oss åt vår aktiva tjejjour (Stjärnjouren) som får stöd av kommunen för att hjälpa oss i vårt jämställdhetsarbete och förebyggande arbete.

Vi har även många föreningar som jobbar för att vår stad ska vara tillgänglig för alla med olika former av funktionsnedsättningar.

20120913-193447.jpgStadens roll är att skapa goda förutsättningar för föreningslivet. Därför har vi tillsammans med våra samarbetspartier Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna prioriterat förbättrad samverkan med den ideella sektorn. Det har lett fram till tre unika handslag med det lokala föreningslivet.

Ett handslag med idrottsföreningarna om kommande investeringar i idrottsanläggningar och hur föreningsstödet ska utformas. Ett nytt handslag ska tas fram om kommande investeringar de kommande åren.

I handslaget med pensionärsföreningarna har vi bland annat kommit överens om hur hur framtidens boende ska utformas och satsningar på sociala aktiviteter. Handslaget utvärderas löpande i nära dialog med våra två stora pensionärsorganisationer.

Och något jag är extra stolt över är vårt handslag med funktionsnedsättningsrörelsen, ett handslag där vi lovar att i god dialog se till att vår stad och alla våra verksamheter ska vara tillgängliga för alla.

Jag har själv alltid varit engagerad i föreningslivet och vet vikten av ett stort och aktivt föreningsliv. För även om kommunen kan göra mycket själv, blir det oftast bättre om vi gör det tillsammans med andra.