Förhandling pågår del 2

oktober 28, 2015 12:02 e m

sundbybergDen senaste tiden har vi på nationell nivå sett goda exempel på när politiken samlar sig och finner breda lösningar i svåra situationer. Det är bra, den svenska parlamentarismen är anpassad för breda lösningar, på alla nivåer. Därför har det varit positivt med de blocköverskridande samarbeten som vi haft i Sundbyberg, och som vi valde att fortsätta med denna mandatperiod, trots att det fanns en rödgrön majoritet i kommunfullmäktige. 

Efter valet 2014 bildade vi ett styre bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna med 27 mandat.

I grunden kvarstår samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, även efter Centerpartiets avhopp. Just nu är det vi som tar ansvar för staden. Budgeten är det viktigaste styrdokumentet i en kommun och det är vår budget som kommer läggas på kommunfullmäktige i december. En budget som Centerpartiet röstade för i fredags. Inget annat budgetförslag har presenterats och enligt egen utsago kommer Folkpartiet att lägga en egen budget.

Sundbyberg står inför stora utmaningar. Nedgrävningen av järnvägen, utvecklingen av Hallonbergen och Rissne, ett fortsatt ansvarsfullt flyktingmottagande är exempel på frågor där jag är övertygad om att resultatet blir bättre av bred samsyn och dialog, inte konflikt. Dessa behöver blocköverskridande beslut som ger långsiktiga och hållbara lösningar.

Mot den bakgrunden har jag också träffat och fört samtal med oppositionsrådet Mikael T. Eriksson vid några tillfällen.

För det första, en parlamentarisk situation där majoritet i kommunfullmäktige saknas kräver samtal med alla partier. För mig är det naturligt att hålla dialogen med det största oppositionspartiet levande. De frågor där Moderaterna själva säger sig ligga nära Socialdemokraterna är i exploaterings- och ägarfrågor och därför har till exempel den pågående fastighetsöversynen, vad för typ av fastigheter som kan säljas och hur Förvaltaren ska utvecklas diskuterats i samband med våra fåtaliga möten.

För det andra, jag och Mikael T. Eriksson har även träffat viktiga investerare tillsammans. Mitt syfte har varit att säkra att även oppositionen står bakom stora och långsiktiga investeringar som företag står inför, och kan tänkas göra, i staden. Bland andra träffade vi Vasakronan, då också Kymlinge diskuterades. Även i detta sammanhang konstaterades dock, som alltid från min sida, att det finns en politisk överenskommelse i den sittande koalitionen om att inte röra Kymlinge, en överenskommelse som jag inte ser någon anledning att inte hedra fram till valet 2018.

För det tredje, när det började florera rykten om att Centerpartiet skulle hoppa av, vilket dock förnekades in i det sista, åt jag lunch med Mikael T. Eriksson på eget initiativ för att fråga hur de såg på utvecklingen och höra hans tankar kring styret i Sundbyberg. Jag frågade om Moderaterna var beredda att vara med och ta ansvar, ifall behov skulle uppstå. Efter gårdagens utspel kan konstateras att förutsättningarna för dessa samtal i grunden har ändrats.

Jag har stor respekt för att ett parti kan vilja lämna ett samarbete. Det är en jobbig process att samarbeta och när man jobbar nära varandra uppstår det både irritation och friktion. Ett gott samarbete bygger på tillit.

Svensk politik har behov av mer samarbete, inte mindre, något som bland annat Stockholms Handelskammares VD Maria Rankka lyfter på ett förtjänstfullt sätt i en krönika i SvD.

Nu fortsätter de politiska samtalen, och min utgångspunkt är att verka för den lösning som är mest stabil för alla människor och företag i Sundbyberg som påverkas av vår politik varje dag. Politik är på riktigt.

Vi välkomnar samtliga partier utom Sverigedemokraterna i seriösa samtal om samarbete eller lösningar i enskilda frågor. Nu ska jag, Maria Bohman (Kd) och Jesper Wiklund (V) träffa stadens högsta chefer. Tillsammans fortsätter vi arbetet för att ta ansvar för styret av Sundbyberg.