Förhandling pågår och måndag igen

november 9, 2015 6:00 e m

ks3Måndagar är den interna mötesdagen. På förmiddagarna genomför vi våra interna ledningsgrupper och på eftermiddagen brukar det vara ärendeuttag och beroende på vecka har vi antingen kommunstyrelse eller kommunfullmäktige på kvällen.

Dagen till ära var det idag först Styrnings- och ägarutskott. Som första punkt besökte SÖRAB:s (SÖRAB, står för Söderhalls Renhållnings AB) nye VD och berättade om allt spännande som är på gång inom avfallsbranschen. Bolaget ägs gemensamt av oss och ett flertal norrortskommuner och har ansvar för all insamling av avfall. Likheterna med Sopranos är få.

ks2Utöver det fick vi lämna vårt yttrande över Förvaltarens förslag till ny VD, Petra Ekström. En enig styrelse föreslog henne och ett enigt ägarutskott tillstyrkte förslaget. Det är med stor glädje jag välkomnar Petra Ekström till Sundbyberg och ett av Sveriges mest välskötta fastighetsbolag.

Därefter var det dags för kommunstyrelsen, med 26 ärenden. Bland annat antogs riktlinjer för arbetsgivarstrategiska frågor som handlar om hur kommunen ska agera som arbetsgivare. Vi beslutade oss även för att ingå i ett samordningsförbund för finansiell samverkan kring människor i behov av rehabilitering, vilket är ett sätt för staden att jobba närmare de statliga myndigheterna för medborgarnas bästa. Kanske inte så spännande – men väldigt viktiga frågor för sundbybergarnas vardag.

ks1Två viktiga investeringsärenden var också uppe på agendan, dels en större investering för att bygga om Rissneleden/Kavallerivägen och nya parker. Förslaget blir ett riktigt lyft för Rissne, Rissneleden blir smalare och anpassad för lägre hastighet och området blir grönare. Samtidigt byggs Kavallerivägen om vilket blir en trevligare entré till Rissne centrum.

Dels ett förslag att lägga konstgräs på fotbollsplanerna på Örvallen, något alla var överens om. Moderaterna ville dessutom ta bort baseballplanen, vilket vi röstade nej till.

Detaljplanen för SMÅAs bostäder längs Rissneleden antogs, vilket är glädjande. Behovet av nya bostäder är stort och det här tillskottet av marknära boenden i Rissne är efterlängtat.

Avslutningsvis anmälde Folkpartiet Liberalerna sitt budgetförslag inför novembersammanträdet. Det betyder att det i dagsläget finns två budgetförslag, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiets och Kristdemokraternas samt Folkpartiets.

Så går en måndag i den kommunala vardagen. Kanske inte sexigt, men ändå väldigt viktigare. Politik spelar roll och är på riktigt. F ör övrigt fortsätter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ta ansvar för Sundbyberg.