Förhandling pågår och Ursvik entré

november 3, 2015 3:54 e m

FV-SEB_RissneSundbyberg skiljer sig från de flesta kommuner runt Stockholm på en punkt, vi är ingen förort, vi är en egen stad. Här är det liv och rörelse både på dagar och kvällar. En av anledningarna är att här råder det en balans mellan bostäder och arbetsplatser. Det är ingen slump, utan beror på att staden ända sedan 40-talet arbetat för att det för varje ny bostad ska finnas en arbetsplats.

Många arbetsplatser är nämligen viktig för att kunna garantera en god lokal service i form av butiker och restauranger. Det gäller alla stadsdelar i staden. I Rissne finns bland annat Bankhus 90, en gigantisk märkesbyggnad som innehåller närmare 3 000 arbetsplatser. Huset byggdes för SEB, som beslutat sig för att lämna delar av huset. Idag ägs huset av Nordisk Renting, vars styrelse jag träffade för att berätta mer om vad som är på gång i närområdet. Huset är en viktig entré till Sundbyberg och utgör även entrén till stadens stora stadsdel Ursvik, som för tillfället är under uppbyggnad.

Ursvik 2025Omgivningarna kommer de närmaste åren förändras påtagligt. Tvärbanan kommer om några år byggas och dras förbi huset, samtidigt som staden nu tagit över Enköpingsvägen. Därmed kan vi skapa en urban och tilltalande miljö från tunnelbanan och upp mot Ursvik, med varierad bebyggelse bestående av bostäder. Planuppdrag kommer att ges för detta inom kort. En viktig förändring som gör området än mer attraktivt för kontor, framförallt med tanke på dess goda kommunikationer och närhet till Bromma och Arlanda. Var ett intressant och positivt möte, Nordisk Renting är en stor och viktig fastighetsägare i staden. Ursviks entré har dessutom en stor potential att bli riktigt bra.

Efter besöket hos Nordisk Renting var det dags för möte mellan Stockholmskommunerna i nord och civilminister Ardalan Shekarabi. På agendan stod diskussioner samhällsförändringarna som påverkar våra kommuner. En åldrande befolkning i kombination med urbaniseringen som pågår, vilka utmaningar ger det för våra kommuner. Och hur påverkar det här kommunerna?

ardalanNågra av de utmaningar som lyftes från kommunalt håll var bristen på utbildad arbetskraft, vilket inte minst är aktuellt för Sundbyberg som varje år behöver rekrytera 300 – 400 personer. Utöver det utmaningarna som finns med detaljstyrningen från staten vad gäller statsbidrag. Det kunde även konstateras att Stockholms kommuner behöver samverka mer, vilket nu underlättas när det finns en bred samsyn kring regionbildandet.

I övrigt fortsätter Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ta ansvar för staden och samtalen fortsätter.