Förskolan i siktet

januari 16, 2014 7:59 e m

För att få inspiration, nya idéer och hålla mig uppdaterad kring utvecklingen i staden brukar jag göra verksamhetsbesök. Före jul började jag besöka alla stadens förskolor. Jag har hunnit med att besöka lite mer än hälften av stadens över 30 förskolor.

Den här veckan har jag besökt fyra förskolor, nämligen Ekbacken, Eddagård, Orion och Capella. Tre av dem ligger i Rissne och en i Duvbo. Segregationen blir märkbar även i förskolan. För att stärka likvärdigheten och kvalitén på alla förskolor har vi de senaste åren infört en socioekonomisk peng, som baseras på bland annat föräldrarnas utbildningsnivå.

Besöken är som alltid roliga och lärorika. Till exempel fick jag se på när barnen experimenterade med vatten och isbitar. Genom att salta på isbitarna går det att fiska upp iskuberna med en tråd. Roligare än man kan tro, iallafall om man är fem år gammal. Men riktigt livat blev det när sirapsburken åkte fram. Bara ångorna av sirapen gjorde barnen alldeles vilda, och det dröjde inte länge förens saltvattnet blev en sötsalt röra som påminde om den grönbruna sörjan i Bällstaån.

En annan tydlig lärdom är hur viktig all personal i våra förskolor är. Vi har en hög andel förskollärare i våra verksamheter och överallt bedrivs ett kvalificerat pedagogiskt arbete. Fokus är på språk och matematik. Oerhört imponerad över metodiken och det enorma engagemang som finns bland personalen.

Sedan kan vi ju stoltsera med flera nybyggda förskolor som är alldeles fantastiska. Samtidigt blir skillnaden stor mot förskolorna som ligger i bottenvåningarna av flerfamiljshus, ofta byggda på 70- och 80-tal som därmed är ganska slitna. De kommer dock att renoveras de kommande åren.

En annan viktig ingrediens i en väl fungerande förskola är maten. På de allra flesta förskolor lagas maten på plats av kockar. De mindre förskolorna har mottagningskök. Generellt håller maten en hög kvalité, antalet halvfabrikat har minskat och fortsätter minska. Samtidigt som den ekologiska maten ökar i andel. I Sundbyberg ska maten lagas från grunden, den ska vara näringsriktig och god. Det är därför ingen slump att  vi är den kommun i landet som lägger mest pengar på skol- och förskolematen, vilket dessutom märks.

Att få en ögonblicksbild, träffa barn och personal är viktigt. Men jag brukar dessutom titta på hur våra kvalitetsundersökningar ser ut för de förskolor jag besöker. Och med glädje kan jag konstatera att generellt ligger våra förskolor väldigt högt. Både vad gäller trygghet, pedagogiskt innehåll och personalens bemötande. Men bra kan alltid bli bättre!