Fortsatt oro för tvärbanan

mars 12, 2014 8:14 f m

Igår var det då dags för trafiknämnden att godkänna Kistasträckningen.

De lokala moderaterna gick ut hårt och anklagade mig (!) för att försena byggnationen. Vilket är märkligt eftersom det är landstinget som skjutit byggstarten från 2014 till 2016 i sin budget. Under stora protester från Sundbyberg.

Men i slutet på dagen valde landstingets moderater att skjuta på ärendet. De tycker förslaget var för dyrt och inte tillräckligt anpassat till stadsmiljön.

Har du hört det förut?

Precis! För de synpunkterna har jag och staden haft till SL under lång tid. Nämligen följande:

1. Bygg inte enskild bana genom Rissne. Det skapar en barriär mitt genom en stadsdel. Tänk er bara samma lösning som i Solna, två banor med staket runt, rakt genom en stadsdel. Blir inte bra.

2. Se över möjligheten att ta bort några av de broar som det planeras för. Stora långa broar från Rissne och en bit in i Ursvik är dyrt och bidrar till en dålig stadsmiljö.

3. Bygg två stationer i Ursvik, en i södra och en i norra. Det behövs med tanke på områdets storlek och för att ha god kollektivtrafik till naturreservatet.

I övrigt en allmän synpunkt om att lösningen var dyr.

Jag välkomnar det sena uppvaknandet.
Synd att det sker nu och inte för två år sedan. Nu väntar jag bara på att de lokala moderaterna börjar slåss för Sundbybergs bästa.

20140312-081410.jpg