Fortsatta framgångar för Sundbybergs skolor

november 4, 2010 8:56 e m

Enligt Föräldraalliansens skolrankning klättrar Sundbybergs skolor rejält. Från plats 236 till plats 56. Det innebär att Sundbyberg nu är näst bäst i Stockholms län. Strax före oss ligger Solna, som vi får putta ner från Stockholmstronen nästa år. Som vanligt brukar Stockholmskommunerna hamna långt ned i den här formen av undersökningar, men Sundbyberg bryter trenden.

Föräldraalliansen mäter följande fyra kvalitetsområden:

  • Skolornas måluppfyllelse
  • Andelen pedagogisk personal
  • Övriga hälso- och studiefrämjande resurser
  • Personaltäthet fritidshemmen

Ett mycket glädjande resultat och det känns bra att de insatser vi vidtagit, i bred politisk enighet, de senaste åren redan ger så positiva effekter. Det har varit många intressanta och viktiga politiska diskussioner och beslut som har gett skolans all personal och elever förutsättningar för sitt goda arbete. Framförallt har en ständigt drivande och excel arbetande förvaltningschef bidragit till utvecklingen. Kan bara beklaga att Ann-Sofie väljer att gå vidare för att bli kommundirektör i en kommun söderut. Roligt för henne dock och jag önskar henne lycka till.