Förvalta Framtiden

april 11, 2013 3:43 e m

Hade idag den stora glädjen att träffa Bo Andersson. Bo Andersson var under 70- och 80-talet kommunens högste tjänsteman och därefter VD på kommunens stora allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren. Bo är fortfarande aktiv i Sundbybergs utveckling och kommer årligen på Förvaltarens bolagsstämma.

Sundbyberg är en ung stad, som bildades 1927. Förvaltaren grundades 30 år senare. Dess viktigaste uppdrag var att minska bostadsbristen. Mellan åren 50-80 byggdes därför ett nytt bostadsområde varje årtioende. Först Storskogen, sen Ör, Hallonbergen och Rissne. Därefter förändrades det statliga bostadsstödet och byggandet upphörde. Men sedan några år tillbaka nyproducerar Förvaltaren nya hyresrätter igen, den här gången i ett annat nytt bostadsområde, Stora Ursvik.

Förvaltaren hade även i uppdrag att garantera en balans mellan bostäder och arbetsplatser. Dåtidens socialdemokratiska ledare ville undvika att Sundbyberg blev en sovstad, här skulle det finnas både en dag- och nattbefolkning. Det är därför som Sundbyberg idag är en levande stad, med ett brett utbud av butiker och restauranger. Mycket klokt, något vi har med oss i all planering även idag. För varje lägenhet som byggs är målet att det även ska tillskapas en arbetsplats.

Men även om jag och Bo pratade om stadens historia, hann vi diskutera många dagsaktuella frågor. Och många av dagens utmaningar känns igen från tidigare.

På 50-talet togs beslut om att staden skulle växa med 50 procent, precis samma ambition som vi har idag. Men att växa är en sak, precis som tidigare gäller det att klara av tillväxten. Nya förskolor och skolor, större simhall, nya idrottsanläggningar, parker, gator och torg måste till. Det klarade staden av då, precis som nu. Ibland återupprepar sig historien.

Ett givande och roligt samtal. Jag kan rekomendera alla som är intresserade av sin hembygd att läsa Bo Anderssons bok, ”Förvalta Framtiden”.