Förvaltaren behövs i centrala Sundbyberg

februari 17, 2015 3:37 e m

aaaakf2 Igår var det årets första kommunfullmäktige. På dagordningen  fanns Förvaltarens köp av två fastigheter på Järnvägsgatan och en ut mot Sturegatan. Köpet skulle ge ett tillskott på 66 lägenheter och 18 lokaler till Förvaltaren.

Av Förvaltarens totala bestånd på 8 000 lägenheter ligger ungefär 900 i centrala Sundbyberg, stadens största bostadsområde. I området byggs en hel del nytt, men bara bostadsrätter (beroende på bristen på kommunal mark) vilket gör att det om några år finns fler bostadsrätter än hyresrätter i området.

Att Förvaltaren tar chansen att stärka sin närvaro i centrala Sundbyberg är bra ur flera perspektiv

1. med fler lägenheter i centrala Sundbyberg blir det lättare att få lägenhet genom Förvaltarens kö,

2. det är äldre fastigheter som kompletterar Förvaltarens bestånd i stort, med lägre  hyror än i nybyggda fastigheter

3. det är strategiska fastigheter som är viktiga när järnvägen grävs ned

4. Förvaltaren kan ta ett större ansvar för Sturegatan och stadskärnans utveckling när de är större fastighetsägare

5. det är en bra investering. Förvaltaren har råd att både köpa befintliga hus och bygga nytt.

aaakf02Moderaterna yrkade redan på första kommunstyrelsemötet avslag till förslaget, men ångrade sig sedan på kommunfullmäktige till återremiss. Återremiss innebär att förslaget skickas tillbaka för ytterligare beredning, vilket vi stöttade för att få med fler partier på båten.

Sedan dess har frågan behandlats inte mindre än på tre olika kommunstyrelsemöten, på två Styrnings- och ägarutskott, på ett extra styrelsemöte i Förvaltarens styrelse och på gruppledaröverläggning. Det har alltså funnits ett antal gånger då intresserade förtroendevalda kunnat ställa frågor få svar. Det har Folkpartiet gjort, som även stödde förslaget igår.

Men tyvärr inte Moderaterna och Miljöpartiet, som tillsammans med Sverigedemokraterna återremitterade ärendet igår. Trots att Moderaterna under hela debatten radade sina argument för att säga nej till affären (och därmed borde yrkat avslag). Ärendet blev återremitterat trots att en majoritet i kommunfullmäktige är för köpet. Allt för att förhala processen, vilket drabbar Förvaltaren ekonomiskt och tredje part i form av en privat fastighetsägare.

Nu får vi en tredje gång behandla samma ärende, trots att alla de frågor som ställts har fått svar flera gånger. Dessutom har Miljöpartiet i Förvaltarens styrelse röstat FÖR beslutet.

För de intresserade finns aktuella handlingar att ta del av här. Här finns allt utom köpesumman, som presenterats för styrelsen men som i övrigt är en sekretessbelagt av affärsmässiga skäl.