Föryngring och valutvärdering

oktober 11, 2010 8:37 e m

Den socialdemokratiska riksdagsgruppen genomgår en föryngring. Bland annat utses Maryam Yazdanfar från Stockholms län till gruppledare i Civilutskottet. Stockholms läns distriktsordförande Mikael Damberg blir ny gruppledare i utbildningsutskottet. Jag hoppas det innebär att den socialdemokratiska skolpolitiken fortsätter att förnyas. Stockholms län har drivit på för en förnyelse och har under de senaste åren vunnit flera framgångar.

I övrigt har arbetet med att utvärderat valrörelsen kommit igång. Kan glädja mig åt att Helene Hellmark Knutsson, min företrädare och en av de klokaste politiker jag känner, kommer att ingå i en av de grupper som kommer utvärdera den gångna valrörelsen. Helene är en politiker som tänker ett steg längre och som alltid formulerar spännande och nya idéer. Ser mycket framemot resultatet från hennes grupps arbete.

Valutvärderingen i Stockholms län kommer även den vara intressant att ta del av. Under ledning av Nina Wadensjö kommer bland annat Anna Ljungdell och Emil Högberg vara med och fundera på vad vi kan göra bättre. Anna och Emil är två politiker jag har stort  förtroende för. Kloka, unga och samtidigt erfarna.

Det lokala arbetet med att finna en stabil ledning för de kommande fyra åren fortgår. Många viktiga frågor kommer avgöras, allt från fjärrvärmeförsörjningen till nedgrävning av järnvägen. Det är därför av stor vikt att vi får en tydlig majoritet för att kunna fatta de beslut som krävs.