Framåt alltjämt för Sundbyberg

november 20, 2014 2:33 e m

20130528-102948.jpgSedan en månad är en ny ledning, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, på plats. Efter att vi var överens om den politiska plattformen, organisation och inriktning blev den första utmaningen att komma överens om en budget för 2015.

Som Sveriges snabbast växande kommun finns det många utmaningar. Vår årliga tillväxt är 3 – 4 procent, motsvarande ungefär 1800 – 2000 invånare. Många av dem är barn i förskole- eller skolålder, vilket ställer stora krav på oss att bygga ut våra förskolor och skolor. Fram till 2023 kommer antalet barn i förskolan och skolan fördubblas jämfört med idag. Tillväxten är utmanande men positiv, eftersom det blir lättare att förbättra kvalitén i verksamheterna och attrahera duktiga medarbetare när staden växer.

Men tillväxten är inget nytt. Sundbyberg har de senaste åren varit den kommun i landet som vuxit mest, med god marginal. Den goda befolkningstillväxten kommer att fortsätta och till och med öka, med de byggprojekt som nu är på gång kommer vår befolkning enligt prognos växa med 8 procent 2017. Framförallt i Ursvik, men det planeras även för nya bostäder i Hallonbergen, Ör och Rissne. I centrala Sundbyberg kommer kommande mandatperiod framförallt handla om att planera för hur den nya staden ska se ut när järnvägen grävs ned 2019.

Men att växa mycket är inget självändamål. Som en attraktiv stad med fem tunnelbanestationer (flest per capita i hela norra europa), busskommunikationer, tvärbana och goda cykel- och gångmöjligheter vill vi ta vårt ansvar för regionens utveckling. Samtidigt är de positiva fördelarna av tillväxten tydlig för oss, i form av bättre kommersiell och offentlig service.

Sundbyberg har också råd att växa. Staden har inga lånfristiga lån och har ändå kunnat investera hundratals miljoner varje år i nya förskolor och skolor. Vi har stora tillgångar i form av ett stort fastighetsbestånd som är värderat till flera miljarder. När vi nu växer får vi också möjligheten till att anpassa verksamheterna till framtidens behov, både vad gäller lokaler och personal.

I fokus för 2015 görs stora satsningarna på skolan, förskolan och äldreomsorg. Sammanlagt tillförs 147 miljoner kronor i ram och utöver det söks statsbidrag för ytterligare tiotal miljoner. Det gör att vi klarar av att hantera tillväxten och samtidigt göra förstärkningar. Satsningarna är framförallt inriktade mot personalförstärkningar.

Det ser alltjämt ljust ut för Sundbyberg.