Framtidens skola

februari 23, 2013 10:40 f m

Skolan diskuteras mer och mer, både lokalt och nationellt. Det är bra! Den viktigaste framtidsfrågan är att alla barn får en bra start i livet.

Mycket händer dessutom på nationell nivå på området. Därför arrangerade Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett seminarium med Ibrahim Baylan (S) och Mats Pertoft (MP) förra veckan.

De konstaterade att det mesta går åt fel håll idag i skolan. Resultaten rasar i Sverige jämfört med andra länder. Svenska barns läsförståelse har kraftigt försämrats på bara några år. Skillnaderna ökar.

Vad beror då detta på?

Ibrahim menade att mycket handlar om utbildningsministerns kunskapssyn. I en värld där kompetenskraven ÖKAR väljer Utbildningsminister Björklund att KORTA utbildningarna på gymnasiet. Det blir mer kontroll, vilket är detsamma som mer administration för lärarna, istället för mer tid med barnen.

Men Ibrahim och Mats var överens om att vissa saker som görs är bra. Till exempel lärarlegitimation, översyn av timplaner med mera. Och att regeringens strävan mot mer kunskapsfokus i grunden är bra.

Samsyn fanns om att skolan behöver arbetsro. Därför är blocköverskridande överenskommelser bra. Det gjordes om betygen för några år sedan. Tyvärr struntar Moderaterna i den och vill istället börja betygsätta 9-åringar. Allvarligt, och oansvarigt.

Lokalt finns det också utmaningar. För även om resultaten i årskurs F-6 är goda kan de alltid bli än bättre. Och resultaten i årskurs 7-9 måste bli bättre.

Inför budgeten 2014 kommer vi därför fokusera på skolan. Därför besöker jag och Marika (ordförande för Grundskole- och Gymnasienämnden) alla Sundbybergs skolor för att få en inblick i elever, lärare och rektorers vardag. Vi får många synpunkter och idéer. De tar vi med oss till budgeten.

För vi tänker se till att Sundbyberg ska få Sveriges bästa skolor.

20130223-111435.jpg