Från botten till toppen på fem år

oktober 28, 2013 8:49 f m

2008 kom en rapport från socialstyrelsen som visade att Sundbyberg hade Sveriges minst nöjda brukare inom äldreomsorgen.

Rapporten slog ned som en bomb och fick stort medialt genomslag. Orsakerna var många, bland annat effekterna av de dåliga upphandlingar som genomfördes det enda år som Moderaterna hade makten i Sundbyberg. I ett slag, under 2007, upphandlades ett stort antal boendeplatser och stora summor snålades in.

Så nog fanns det fog för krisrubrikerna. 2009 påbörjades resan mot dagens positiva resultat, under ledning av äldrenämndens dåvarande ordförande Kajsa Adenbäck (S). Mer pengar tillfördes, organisationen sågs över.

Inför valet 2010 undertecknade jag ett unikt handslag med SPF, PRO och Pensionärsalliansen. Målet var Sveriges bästa äldreomsorg. Några år senare ser vi resultatet.

I avtalet finns det ett antal åtaganden som vi förband oss till. Bland annat förbättringar på våra boenden. Under den här mandatperioden har därför nya upphandlingar gjorts och de kommunala boendena stärkts. Arbetet för att få fler mindre boenden pågår.

I enlighet med handslaget har också stora satsningar gjorts på den sociala verksamheten riktade till våra äldre. Seniorkollot har utvecklats, Träffpunkterna sjuder idag av liv, stora satsningar har gjorts på musik, rörelse och förbättrad mat. Det har gett resultat.

Äldrenämnden med sin energiske ordförande Maria Bohman Kreijs (KD) och vice ordförande Karin Holmbergs (S) har gjort ett fantastiskt jobb. Nu fortsätter vi för att få till fler mindre boenden, ännu bättre mat och ett ännu rikare utbud av sociala aktiviteter.

Den goda samverkan mellan politik, tjänstemän och våra pensionärsorganisationer har varit avgörande för att nå till toppen.

.

20131028-084357.jpg