Från Bryssel till Sundbyberg

oktober 8, 2015 4:09 e m

Fkakan1örra veckan besökte jag och de andra kommunstyrelseordförandena i Stockholms län Bryssel. Många viktiga och intressanta diskussioner, de flesta kretsade kring den stora utmaningen vi idag möter med flyktingströmmarna. En fråga som i allra högsta grad berör Sundbyberg, som i dagarna förbereder för ett ankomstboende.

Bryssel och EU kritiseras ofta för sin politiska klåfingrighet och överstatlighet. Ibland berättigat, kan tilläggas. I samband med besöket träffade vi representanter från Sveriges ständiga representation, och en av de frågor som de för tillfället jobbar med i ministerrådet är att försöka jämställa priserna för köp över nätet. Det har konstaterats att priserna varierar för köp av resor beroende på  vilket land resan beställs från. Vilket i min värld är ganska naturligt, köpkraften ser olika ut på de olika marknaderna beroende på vilket land det gäller. Tveksamhet om detta verkligen är en fråga som EU ska lägga sig i. EU ska skapa förutsättningar för fungerande marknader, men man bör vara försiktig med att reglera alltför mycket.

kakan2Från den stora världen i EU till den lokala verkligheten i Sundbyberg. Apropå EU så arrangeras varje år en demokrativecka, den tar sig olika uttryck beroende på i vilket land man är i såklart, men den pågår i hela Europa. Sundbyberg har deltagit med ett ambitiöst program under flera år. I år är programmet mer begränsat men innefattar bland annat ett politikerkafé på Träffpunkten för seniorer och en dialog med ungdomar på en av våra fritidsgårdar. Utöver det har bland annat biblioteket och ungdomsgården Aggregat valt att ordna egna arrangemang.

Ett av dessa arrangemang har väckt uppmärksamhet även utanför kommunens gränser. Ungdomarna på Aggregat har önskat bjuda in Kakan Hermansson som föreläsare. Skandal, enligt de lokala moderaterna. De vänder sig mot att politikerna inte överprövat ungdomarnas val. Kakan, som bland annat varit programledare i TV 4 och Idol, som pratat i Sommar i P1 och som nu senast pryder omslaget för Åhléns (ett bolag som ägs av Axel Johnson-koncernen) medlemstidning, anses för radikal.

Jag tycker att ungdomar och deras engagemang ska uppmuntras. Om de bjuder in en debattör som är rumsren nog för TV 4, SR och Åhlens har jag svårt att se varför politiken ska sätta stopp. Det känns inte som en särskilt fräsch demokratisyn att stadens högsta politiker ska sitta och bestämma vilka föreläsningar som ska arrangeras i våra verksamheter.

Här kan ni ta del av hela programmet, och varmt välkommen att delta i de olika arrangemang!