Från handslag till handling

december 4, 2013 5:48 e m

För ett år sedan skrev jag under ett handslag med organisationer för personer med funktionsnedsättning.  Med handslaget ville vi markera politiskt att i Sundbyberg ska alla oavsett funktionsnedsättning ha möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet, på jämlika villkor.

Handslaget var det första i sitt slag i Sverige. Idag, nästan ett år senare, hade vi en avstämning av arbetet. Glädjande nog var det mestadels positiva tongångar i rådet för funktionshindersfrågor. Första året har framförallt fokuserats på att stärka kompetensen internt i den kommunala organisationen, alla stadens handlingsplaner har gåtts genom, utbildningar har genomförts och föreningarna har varit delaktiga i allt arbete.

Tanken bakom handslaget är att tydliggöra vilka åtaganden staden har och handslaget är antaget i total enighet i stadens högsta beslutande organ (kommunfumktige). Därmed är det ingen snack om saken att detta är viktiga och prioriterade frågor.

Överenskommelsen omfattar åren 2013-2016 och under denna period ska parterna fokusera och samverka kring följande utvecklingsområden:

  • Utbildning, sysselsättning och arbete ·
  • Information och kommunikation
  • Ökad kunskap om tillgänglighet och bemötande
  • Den fysiska planeringen
  • Kultur och idrott

Det innebär att staden ska arbeta aktivt med ett tillgänglighetsperspektiv i exempelvis rekryteringsprocesser, i samband med nybyggnationer och i kommunikations- och informationsfrågor. Stadens kultur- och fritidsliv ska präglas av mångfald och av tillgänglighet och stöd till personer med funktionsnedsättning ska hela tiden utvecklas och förbättras.

Även fast vi har kommit långt så kvarstår väldigt mycket. Och mycket handlar om bemötande och därmed kulturfrågor. Men arbetet är prioriterat och kommer fortsätta vara en viktig del i vårt politiska arbete.

De organisationer som undertecknade handslaget med staden är, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR), Sundbybergsföreningen, Riksförbundet för social och mental hälsa Solna-Sundbyberg (RSMH), Synskadades riksförbund Solna-Sundbyberg (SRF), Hjärt-och lungsjukas förening i Solna-Sundbyberg (HL).

Jag ser framemot det fortsatta arbetet och hoppas verkligen att fler städer tar efter!