Frihet, Jämlikhet och Broderskap

november 17, 2015 4:26 e m

IS terrordåd i Paris var ett angrepp på grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och demokrati. Deras mål var människors fredagsnöje; att i goda vänners lag äta, dricka och samtala. På arenan Stade de France pågick en vänskapsmatch mellan Tyskland och Frankrike. Terroristerna gick till angrepp på glädje, musik och fotboll.

Igår hedrade Sverige och Sundbyberg offren i Paris med en tyst minut kl 12. I lördags stod jag tillsammans med tusentals andra i ett alldeles tyst Tele2 Arena. En stund av allvar, sorg och stor gemenskap. På scenen konstaterade Madonna att ifall hon ställt in hade det gett dem en seger.

Jag upplever att vi lever i en svår tid där viktiga värden hotas och bryts mot varandra. I kulisserna är det nu många som använder morden i Paris och terroristernas bakgrund i den pågående främlingsfientliga debatten. Med det riskerar man att gå jihadisternas ärenden. Nu om någonsin ska vi värna det öppna, demokratiska och solidariska samhället. Och jag tror att vi måste acceptera att de enkla svaren saknas.

Istället behöver vi se att vi alla har ett ansvar – du och jag, världssamfundet, EU och Sverige. Även Sundbybergs kommun ska göra sitt. Stadens ledningskontor har bland annat fört dialog med regeringens utsedde samordnare och stadens alla verksamheter har tillfrågats om det finns någon kännedom, någonstans i staden där det kan finnas indikationer på våldsbejakande extremism. Inga sådana indikationer har funnits, men frågan är alltid aktuell.

Det är viktigt att komma ihåg att huvudansvaret för att förhindra extremism ligger hos SÄPO. Det förebyggande arbetet är prioriterat i regeringens arbete och Sundbybergs stad har redan påbörjat sedan tidigare ett arbete tillsammans med SÄPO och övriga polismyndigheter för att utveckla det förebyggande arbetet och minska risken för att kommuninvånare ska begå eller stödja terroristbrottslighet.