Går bra nu

augusti 23, 2012 5:20 e m

Dagens samhälle slår idag upp stort att Sundbyberg Stad de senaste åren redovisat stora överskott.

Vad är då hemligheten bakom Sundbybergs goda resultat?

Framförallt är det stora reavinster i samband med fastighetsaffärer. Dels har Förvaltaren ombildat lägenheter till bostadsrätter och dessutom har vi sålt av flera stora kommersiella fastigheter. Pengarna kommer behövas när Förvaltaren ska renovera sitt stora bestånd av fastigheter byggda mellan åren 50 till slutet av 70. Dessutom frigörs pengar för nyproduktion, vilket verkligen behövs. Förvaltaren har inte byggt på 20 år och vi tycker det är viktigt att Förvaltaren finns representerat även i vår nya stadsdel Stora Ursvik.

Kommunen har dessutom växt väldigt de senaste fem åren, faktiskt mest i hela landet räknat i procent relaterat till vår befolkning. Många av de som flyttar in är barnfamiljer vilket gör att vi måste bygga ut våra skolor och förskolor. Dessutom behövs helt nya skolor och förskolor i flera stadsdelar. I samband med att vi växer måste vi också bygga vägar, parker med mera. Vi har klarat av detta utan lån tack vare markförsäljningar.

Men detta är vad vi kallar engångsintäkter. Det är inga pengar vi kan använda till löner eller hyror.

Den tredje förklaringen är att vi redovisar ett överskott i vår drift efter att löner, hyror och annat är betalda. Våra överskott är något över det som är lagstadgat, dvs 2 procent över tid. Det är vad Göran Persson kallar för god ekonomisk hushållning.

Den stora utmaningen nu är att fortsätta klara av att växa mest i landet, och samtidigt leverera en god välfärd till en rimlig kostnad.

20120823-191911.jpg