Går det bra nu?

oktober 2, 2013 12:25 e m

I måndags hade vi kommunfullmäktige. Dagordningen var ovanligt lång, sammanlagt 90 ärenden. Glädjande nog en lång rad av medborgaförslag.

Den första punkten på dagordningen var delårsbokslutet. Delårsbokslutet behandlar ekonomin och verksamheten för de första sex månaderna. Med en prognos för helåret. För många kommuner är det tufft ekonomiskt, så även för Sundbyberg. Prognosen har dock kraftigt förbättrats sedan delårsbokslutet, bland annat på återbetalning av pengar från AFA, vårt pensionsförsäkringsbolag.

Särskilt utmanande är det att klara av Sveriges högsta tillväxt. Vilket vi gör, men det är kostsamt. Kostnaderna för de nya invånarna (som förskole- och skolplatser) kommer dag ett, men skatteintäkterna först något år senare. Att bygga nya förskolor och skolor är dessutom dyrt. De kommande åren investerar vi hundratals miljoner varje år i nya förskolor och skolor.

Den största expansionen sker för tillfället i förskolan. Vilket beror på att det de senaste tre åren fötts två barn/dag, 700 per år. Det gör att nästan halva vårt befolkningstillväxt består av barn. Vilket är jätteroligt, men också utmanande.  Hitintills klarar vi av att både leverera förskoleplats i tid, samtidigt som vi har hög pedagogtäthet i förskolan. Det är inte så konstigt att många föräldrar väljer att flytta till Sundbyberg.

Vi ser nu även hur resultaten i våra skolor förbättrats, trots att den nationella trenden är fortsatt negativ. Söktrycket är stort till våra skolor och för tillfället pågår utbyggnad av Lilla Albyskolan. Detaljplanearbete pågår för utbyggnad av Duvboskolan och Lilla Ursvikskolan. 

Det är expansionen, att staden växer, som gör att vi har råd att förbättra vår stad. Då får vi pengar till att renovera gator och torg, råd att bygga nytt ridhus och bygga ut simhallen, renovera våra parker som till exempel Tuvanparken och även bygga helt nya parker (Strandparken i Lilla Alby).