Generellt stöd hellre än projekt

november 19, 2013 3:33 e m

På förra kommunstyrelsen hade vi besök av Stjärnjouren. Sjärnjouren beviljades förra året 300 000 kronor till ett särskilt projekt för ökad jämställdhet. De ska även tillsammans med andra arbeta för minskat våld bland unga och för att hjälpa våra skolor/föreningar i sitt arbete med sex, samlevnad och jämställdhet. Och såklart för att kunna fortsätta stötta och hjälpa unga kvinnor sin jourverksamhet.

Stjärnjouren gör ett fantastiskt och viktigt jobb. De är ett bevis för hur viktig samverkan mellan offentliga verksamheter och ideell sektor är. Men de lyfte också problemet med projektpengar, som ofta blir alltför styrande. Håller helt med!

Som föreningsmänniska har jag sett hur projektpengar kan bli nästan hämmande för föreningslivet. De styr och påverkar, både inriktning och leder många gånger till att alldeles för mycket fokus läggs på administration, istället för verksamhet. Det behövs mer av generellt stöd, till föreningsliv och studieförbund. Då kan människor växa och nya talanger utvecklas.