Grattis Sundbyberg, vi är rikast

april 3, 2012 12:33 e m

Metro uppmärksammar idag att Sundbyberg är länets rikaste kommun. Våra tillgångar är per invånare 40 177 kronor. Metro har tagit stadens tillgångar, dragit av skulder och kommande pensionsförpliktelser och därmed fått fram summan strax över 40 000 kronor per invånare.

Det är klart en rolig nyhet för alla oss skattebetalare i Sundbyberg. En god ekonomi behövs när vi nu växer väldigt mycket. På de senaste fem åren är vi den kommun som växt mest i landet. Det är bra, då blir det fler som betalar skatt och fler som därmed delar på våra gemensamma kostnader för välfärden. Men samtidigt kostar det mycket att växa. Vi gör och kommer att göra stora investeringar i nya förskolor, skolor, fritidsanläggningar och äldreboenden.

Den största delen av våra tillgångar är låsta i det allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren, det vill säga tillgångarna är inget vi kan använda för att finansiera driften av stadens verksamhet. Och det vill vi inte heller. Verksamheten ska finansieras av skatter och avgifter. Förvaltaren är ett bolag som vi kan vara stolta över, som med sina 8 000 hyresrätter är ett av de större kommunalägda bostadsbolagen i Sverige. Även vi som inte bor i Förvaltaren har nytta av att våra tillgångar är investerade i ett fastighetsbolag vars fastighetsvärde ökar år för år. Det är ingen slump att en massa pensionbolag för tillfället jagar hyresfastigheter att investera sina pengar i.

Som jag tidigare bloggat om, redovisar Sundbyberg ett stort överskott på den skattefinansierade sidan, som inte har något samband med de tillgångar som finns i våra bolag. Däremot har staden efter flera år med överskott mycket pengar på banken och vi är dessutom sedan några år skuldfria.

Men förr eller senare blir det sämre tider även för vår kommun. Därför måste vi fortsätta att jobba med att använda våra pengar bättre, så att vi även i framtiden är väl rustade för kommande utmaningar.

En klok statsman, Göran Persson, sade en gång ’Den som är satt i skuld är icke fri’. Så sant så, ordning och reda i ekonomin är grunden för att kunna bedriva en bra välfärdspolitik. Det är klassisk socialdemokratisk politik.