Grobianen

september 5, 2014 2:20 e m

IMG_3730.JPGIgår besökte jag teater Bristol för att se föreställningen ”Grobianen”, som handlar om den kulturfattige mannen. I den 30 minuter långa monologen gestaltar Sundbybergaren Göran Forsberg en nyskild man på väg ut på sin livs utmaning, den stora ensamma fjällvandringen. 

Pjäsen är Skådebanans bidrag i kulturdebatten, vilket verkligen är välkommet. I valet lyser kulturfrågorna med sin frånvaro vilket förvånar mig och många andra. För de senaste åtta åren har stödet till kulturverksamheten radikalt förändrats, vilket gör att kulturdeltagandet blivit än mer klass- och könsberoende.

Rådande normer, att killar ska spela lagsport och gå på matcher, tjejer ska gärna spela något instrument, är ett av problemen. Men så även klass och ekonomi, när skolorna sparar inte på kultur blir det allt fler som aldrig får uppleva en konsert eller gå på teater, eftersom det ekonomiska utrymmet inte finns där. När du har svårt att få ihop din vardagsekonomi prioriteras inte ett teater- eller museumbesök.

Skillnaderna i kulturpolitiken är stora, Moderaterna vill ha mer av kulturcheckar, sponsring och styrda projektbidrag. Jag tycker att politikens roll är en helt annan. Vi ska, på alla nivåer, skapa förutsättningar, men inte värdera eller bestämma vad som är god kultur. För ett samhälle mår bättre när människor får uppleva glädjen med att lära och prova något nytt, kanske sjunga i kör för första gången eller bli provocerad av en utställning. Det gör livet och samhället rikare och måste komma alla till del, inte bara några få.

Kultur i alla dess former får dessutom inte isoleras från samhället i stort, det ska genomsyra samhället. Det har vi iallafall försökt uppfylla i Sundbyberg. I förskolan får barnen se teater på kulturcentrum, i skolan har vi en kulturgaranti som innebär att alla elever har rätt att ta del av ett kulturarrangemang per termin. Musikskolan har byggts ut och vi försöker hålla avgifterna nere för att ingen ska stängas utanför. Musikskolan har dessutom kartlagts utifrån ett normkritiskt perspektiv för att se vilka könsmönster som påverkar barnens val av instrument och vad vi kan göras för att minimera att normerna präglar barnens val.

För våra seniorer är finns kulturaktiviteter på våra träffpunkter, i äldreomsorgen är en musikpedagog anställd för att sprida sång, musik och skratt på våra äldreboenden. Vi ger stöd till studieförbunden, vilket inte är så vanligt i Stockholm längre, vi har nolltaxa för våra lokaler, vi stöttar Bristol och andra teaterverksamheter, och på våra två bibliotek är det fullt med föreläsningar och arrangemang hela tiden.

Allaktivietshuset är en ny mötesplats som erbjuder plats för teatrar och konserter, utöver det har vi vårt populära kulturcentrum. När vi planerar staden har låtit konstnärer vara aktiva och minst en procent av alla investeringar avsätts för konstnärlig utsmyckning när vi bygger nytt.

Men såklart kan vi bli än bättre. Men det största hotet mot kulturen i Sundbyberg står Moderaterna för. De har varit emot varenda satsning inom kulturområdet de senaste åren, från Marabouparken till Allaktivietshuset. Lokalt är valet därmed viktigt för hur staden i framtiden ska formas.