Grönt är skönt

juli 9, 2012 2:45 e m

Ett intressant panelsamtal i Almedalen, som jag deltog i, handlade om hur man blir en framgångsrik näringslivskommun.

Deltog gjorde jag och min kollega från Solna, Pehr Granfalk. Eftersom det var torsdag hade vi våra gröna tröjor på oss.

Varje år rankar Svenskt Näringsliv Sveriges kommuner utifrån lite olika parametrar. Bland annat undersöks vad de lokala företagarna anser om tjänstemäns, politikers och medias attityder. Sedan finns det ett antal hårda fakta, såsom geografiskt läge, kommunalskatt och andel verksamhet på entreprenad. Utifrån det får man en lista över landets alla 290 kommuner. Sundbyberg är den bästa s-styrda kommun på plats 13.

Det görs varje år en massa olika mätningar. Det är bra, så vi kan jämföra oss med andra. Dra lärdomar och förbättra oss. Samtidigt säger inte en undersökning allt.

Vi var eniga om att dialog och kommunikation är avgörande för ett gott näringslivsklimat.

I Sundbyberg har vi flera mötesplatser, frukostmöten, lunchmöten och afterworks dit våra 4 000 företag bjuds in. Dessutom besöker jag varje tisdag ett företag. Alltid lika intressant och lärorikt.