Gubbverkstan

mars 6, 2013 7:50 e m

Idag besökte jag Gubbverkstan. En ideell förening som startades för ett 20-tal år sedan. Skälet var att några nyblivna pensionärer tröttnade på att vara daglediga. Genom kontakter och ett starkt engagemang fick de ihop verktyg och fixade en lokal.

Idag håller de öppet mellan 8-12 för de som önskar snickra och få lite social samvaro. Enda kravet är att medlemmarna gått i pension. Ett bra exempel på hur den ideella sektorn bidrar till ett rikare liv för fler. Och trots namnet är det idag både ’gubbar’ och ’tanter’ aktiva i föreningen. Vilket ju också är ett krav för att få föreningsstöd.

Hann även få en genomgång av arbetet inför budgeten som antas i juni. Sveriges högsta tillväxt kostar. De närmaste åren tillförs flera hundra miljoner till verksamheterna. Samtidigt som eftersläpningen på skattesidan i kombination med konjunkturnedgången märks på intäktsidan.

20130306-202033.jpg