Halverad ungdomsarbetslöshet till 2018

november 24, 2014 4:48 e m

20140212-223406.jpgUtvecklingen i Sundbyberg är ljus. Staden har fortsatt god ekonomi och vi har klarat av vår expansion så här långt utan att behöva ta upp några lån. Den goda tillväxten gör desstom att vi kan tillföra ytterligare 156 miljoner kronor till stadens verksamheter, varav 85 miljoner kronor går oavkortat till skola, förskola och äldrenämnden.

Men den viktigaste utmaningen för kommande mandatperiod är att få fler i arbete. Arbetslösheten i Sundbyberg har sjunkit senaste året men är fortsatt alldeles för hög. Idag är 140 ungdomar i åldern 18-24 öppet arbetslösa, vilket motsvarar 6,0 procent. Snittet i länet är 5,2 procent, men samtidigt sjunker arbetslösheten snabbare i Sundbyberg så gapet minskar. Sett till hela arbetskraften är idag 1 137 personer öppet arbetlösa, vilket motsvarar 5,0 procent. Målet är att fram till 2018 halvera ungdomsarbetslösheten, ett tufft mål men inte omöjligt.

Målet ska nås genom förbättrad samverkan med staten, framförallt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. För arbetsmarknadsfrågor är i första hand en statlig angelägenhet, det är de som sitter på verktygen som krävs för att rusta och stärka dagens arbetslösa. Den nya regeringen har redan aviserat flera åtgärder som kommer att lätta trycket på kommunerna, bland annat fler satsningar på praktik och fler högskoleplatser. Lokalt ska vi även öka samverkan med det lokala näringslivet för att tillsammans få fler i arbete. Bland annat erbjuds idag alla ungdomar i årskurs 9, 1:an och 2:an på gymnasiet sommarjobb, sammanlagt närmare 900 sommarjobb i tät samverkan med stora som små företag. En god samverkan som kan utvecklas för att omfatta fler. Det första sommarjobbet minns vi alla, det ger erfarenhet som är ovärderlig och bidrar också till nya nätverk.

Det paradoxala är att samtidigt som arbetslösheten är hög råder det brist på arbetskraft inom flera yrken, en matchningsproblematik som stat, näringsliv och kommun måste lösa ihop. Plåtslagare och smeder är två yrkeskategorier där det idag saknas folk. I framtiden kommer även den offentliga sektorn att drabbas, då brist på lärare, förskollärare och utbildad vårdpersonal uppstår. För att Sundbyberg ska stå bättre rustat skapas därför en ny nämnd, Social- och arbetsmarknadsnämnden, som får ansvar för både de sociala frågorna, vuxenutbildning och praktik. Därmed skapas en större och sammanhållen organisation som lättare kan se helheter, som får mer resurser och därmed lättare kan fokusera på att ge varje individ rätt stöd.