Hetaste kommunen vad gäller nyföretagande

mars 12, 2012 3:01 e m

En av många intresseorganisationer som arbetar med rankinglistor är Svenskt Näringsliv. Varje år gör de mätningar kring den svenska företagsamheten, det vill säga hur många som senaste åren startat nya företag och hur trenden ser ut.

Glädjande nog kan Sundbyberg stoltsera med att vara den kommun där antalet nystartade företag räknat i procent var som högst. I staden har företagsamheten ökat med 204 individer under mätperioden, vilket motsvarar en tillväxt på 6,2 procent. Antalet företagsamma kvinnor har också ökat snabbast i Sundbyberg,  9,4 procent under mätperioden. Dock är det fortsatt fler män än kvinnor som startar företag av någon anledning.

När det gäller företagsamheten för personer yngre än 35 år är det återigen Sundbybergs kommun som uppvisar länets snabbaste utveckling. Jämfört med förra året har antalet unga företagsamma i kommunen ökat med cirka 8 procent.
Som socialdemokrat är det glädjande att vi även har en starkt positiv tillväxt vad gäller nya företag. Det är ju trots allt ett dynamiskt och välfungerande näringsliv som skapar förutsättningar för den välfärd vi vill fördela.