Höga klackar är inte okej

februari 14, 2012 5:37 e m

Alla nya chefer i Sundbyberg Stad genomgår ett populärt introduktions- och chefsutvecklingsprogram. Att vara chef är en utmaning framförallt i en så komplex verksamhet som den kommunala.

Som en av punkterna i programmet återfinns programpunkten Sundbyberg – Idag och imorgon. Då skall kommunstyrelsens ordförande (undertecknad) och kommundirektören berätta om staden idag, vår historia och framtida utmaningar. Dessutom brukar vi prata om de olika rollerna som förtroendevalda och tjänstemän har.

Ambitiösa som vi är hade vi så klart i detalj planerat vårt budskap och framträdande. Vårt budskap kan sammanfattas enligt följande;
– Fokus för kommunen är att leverera bästa tänkbara verksamhet till lägsta kostnad.
– Vår verksamhet ska präglas av öppenhet, gentemot medborgare och medarbetare.
– Vi ska klara av en hög tillväxt både vad gäller nya bostäder och arbetsplatser. Nyinflyttade ska vara säkra på att vi levererar förskole- och skolplatser (vilket vi klarar, även fast det inte är enkelt).
– Dessutom ska stadens verksamhet och nybyggnationer klara av högt ställda klimatmål.
– Ett annat viktigt mål är att stärka vår profil som kulturstad.

Den entusiastiska publiken fick dessutom möjlighet att ställa frågor och ge sin bild av staden.

Framträdandet gick enligt plan. Dock behöver vi träna mer på koreografin. Vi var överens om inga höga klackar, vilket min medpresentatör glömt. Skärpning. 1,78 är förövrigt normallängd för män födda 1978…