Hur står det till?

februari 19, 2014 4:31 e m

Vid utgången av 2013 bodde det 40 793 invånare i Sundbyberg. Ett år senare var vi 42 626. En ökning med 1 833 personer, en tillväxt på 4,3 procent. Den största ökningen bland alla Sveriges kommuner relaterat till stadens storlek.

Skälet till den höga tillväxten är att det byggs mycket i Sundbyberg. Det mesta i Ursvik, men även i centrala Sundbyberg, Rissne och Lilla Alby. Det är positivt och gör att vi får bättre lokal kommersiell service (Signalfabriken till exempel), kan bygga nya förskolor och skolor, kollektivtrafiken förbättras och vi får pengar till att renovera gator och parker.

Statistiken visar också att vi jämfört med andra kommuner har högst andel av befolkningen i åldersspannet 18 – 64 år, 67,4 procent. En positiv följd av att många invånare är i åldern 20 – 40 är att det föds många barn här. Ja, faktiskt flest per invånare i hela landet. Trots flera år av högt barnafödande klarar vi av att leverera plats i förskolan, vilket inte är helt vanligt i Stockholm och andra tillväxtregioner. Dessutom med en hög pedagogisk kvalité och med en hög andel högskoleutbildade pedagoger. 

Sundbybergarnas medelålder är 37,9, bara Huddinge och Botkyrka har lägre medelålder. En majoritet av Sundbybergarna är kvinnor.

Sedan länge har Sundbyberg ett rykte om sig att vara singeltätt. Ska vi tro statistiken så är det fortsatt så, bara 27,3 procent av våra invånare är gifta, vilket är lägst i länet. Snittet i Stockholm är 32,9 procent. Trots att få är gifta så ligger vi i topp vad gäller antalet skilda, på 11,8 procent. Vilket bland annat beror på att vi har en hög andel smålägenheter i Sundbyberg.

Så ska man hårddra det hela så är Sundbybergaren en 38 årig ogift kvinna. Men det är ju bara statistik.

Tillväxt är något positivt men det ställer också stora krav på staden. I Sundbyberg har vi en lång tradition av tillväxt och de flesta kan se de positiva sidorna av tillväxten. Samtidigt är det viktigt att värna Sundbybergs charm, våra parker och grönområden.