I barnens värld

november 5, 2013 9:42 e m

Varje tisdag besöker jag och Näringslivsrådets ordförande, Siyamak (MP) olika lokala företag. I Sundbyberg finns det ungefär 3500 så vi har ganska många kvar att beta av.

Idag besökte vi Wallén Grafiska på Vegagatan. Bilden av tryckerier är att det är en bullrig och lite stökig miljö. Walléns lokaler är dock ljusa och fräscha, med en tryckmaskin (eller vad det kan tänkas heta). Men med hjälp av samarbetspartners och underleverantörer klarar de av att leverera det mesta. Allt från tryck på kartong till olika sorters specialprodukter. Ett givande och positivt samtal om allt det positiva med att vara i Sundbyberg. Tidigare hade de verksamheten på Söder, men Sundbyberg ligger bättre till.

På eftermiddagen besökte jag förskolan Bävern. En liten två avdelningsförskola med blandade åldersgrupper. Fina och ljusa lokaler, med en stor gård. Bävern är en av de förskolor som är Grön flagg certifierade för sitt miljöarbete. Genuspedagogik är också i fokus, som handlar om att barnen tidigt lär sig att de oavsett kön får göra precis som de vill.

Därefter hälsade jag på Dimslöjan. En större förskola, sammanlagt åtta avdelningar varav fem är igång för tillfället. De resterande avdelningarna är buffert för att klara av den fortsatta tillväxten. Sundbyberg klarar idag av att leverera plats inom tre månader, trots att antalet barn som föds varje år är ungefär 800.

Dimslöjan har en fin restaurang, där det som på andra större förskolor finns anställd kock. Bra kvalité på maten och ingen socker i mellanmålen är en viktig del av stadens hälsoarbete. Hann besöka alla avdelningarna och blev som alltid imponerad över den pedagogiska verksamheten som bedrivs på våra förskolor.

20131105-213744.jpg
Pepp efter två timmar i barnens värld var det dags för en uppdatering kring vårt framgångsrika sociala arbete bland annat inom ramen för ”Fokus barn och unga”.

Avslutade dagen med möte i Bostadsrättsföreningen. Bland annat budget stod på dagordningen. Som sekreterare gäller det att hålla pennan rätt i hand. Och nöjd med att vi beslutade att mattan till hallen ska vara röd.