I love Hallonbergen

mars 20, 2012 10:14 e m

En av de absolut bästa sakerna med att vara kommunstyrelsens ordförande är alla engagerade och spännande människor som jag får träffa i olika sammanhang. Med tanke på att Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan är det fascinerande med det lokala engagemang för de olika stadsdelarna som finns. Sundbyberg är ca 9 kvadratkilometer. På halva denna yta, (halva Sundbyberg är grönområden och obebyggt) bor idag 39 800 personer. Det gör oss till Sveriges näst tätbefolkade stad (bara slagen av kungliga huvudstaden). Se där, lite kuriosa.

Men till saken. Ett av de områden där jag tydligt märker av både mycket stolthet och ett stort lokalt engagemang är stadsdelen Hallonbergen. Hallonbergen är byggt i slutet av 60-talet och början av 70, i vitt tegel. Under varje gård finns ett stort garage för att området skulle vara bilfritt och därmed barnvänligt. Det lokala centrumet har både två matbutiker, där öppnade staden för några år sedan ett nytt bibliotek, det finns stadens Kulturcentrum och en fritidsgård.

Kerstin, konstnären som ansvarar för projektet Parkliv 2, är en sådan riktig entusiast. Parkliv 2:s syfte är att skapa dialog, diskussion och mötesplatser för att de boende i Hallonbergen och Ör ska bli delaktiga i utvecklingen av området.

Att Hallonbergen och Ör är väldigt attraktivt vet vi. Mycket är på gång, bland annat ska Profi, som köpt fastigheten där Pris X-tra ligger, bygga 300 nya lägenheter. Bland annat i ett högre hus som blir något av ett landmärke i stadsdelen. I projektet har vi varit tydliga från den politiskaledningens sida att det måste planeras för studentbostäder. Det behövs fler studenter i Hallonbergen, dels utifrån att det är väldigt goda kommunikationer till Stockholms universitet därifrån, men även för att studenter handlar lokalt och därmed bidrar till det lokala näringslivet på positivt sätt.

Idag var jag med på programsamrådet. Många bra och intressanta synpunkter framkom. Ser framemot det fortsatta arbetet med det här för Hallonbergen viktiga och spännande projekt.