Jag och Aktuellt i Överkalix

januari 24, 2012 1:23 e m

Förra veckan besökte jag Skellefteå och Överkalix. Två kommuner som båda skiljer sig väldigt från Sundbyberg. Men samtidigt med många likheter. Sundbyberg har en lång tradition av att ständigt söka inspiration och idéer från andra. Med öppna ögon och en stor nyfikenhet finns det alltid nya saker att lära.

I Skellefteå lät jag mig imponeras av deras kundcenter. Med ett telefonnummer servas varje vecka 8000 skellefteåbor. Kundcentret ger svar på frågor om allt från förskoleplatser till pågående byggplaner. När arbetet med kundcentret började tog Skellefteås kommuns växel emot 30 000 samtal. Eftersom siffran radikalt har minskat kan vi anta att alltfler snabbare får svar på sina frågor. Du får svar direkt och slipper ringa flera gånger för att jaga besked från tjänstemän på olika förvaltningar. Nöjdheten med kommunens verksamhet har ökat. Mer tid har frigjorts för tjänstemännen när kundcentret snabbare ger service till fler. Vi kommer nu titta över vad vi kan lära av Skellefteå för att höja vår servicenivå.

Från Skellefteå bar det av till Överkalix, ett stenkast bort (ca 35 mil norrut). 3 renar, 2 älgar, bilkö med 3 bilar och 4,5 timmar senare körde vi in på huvudgatan i Överkalix. Hotellet bjöd på god mat och en exklusiv rundvisning av hotellet tillsammans med den trevlige hotellchefen. Som de enda gästerna på hotellet var servicen excellent.

Vilket Aktuellt uppmärksammade igår kväll är Överkalix Sveriges rödaste kommun. Väljarstödet för (S) är 60 procent. Kommunledningen sitter i ett vackert vitt kommunhus, såklart kallat Vita Huset. Överkalix är på många sätt Sundbybergs motsats. Ca 3 500 invånare, på en enorm yta. Sundbyberg är Sveriges mest tätbebyggda stad, med 40 000 invånare på 9 kvadratkilometer. Sundbyberg är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en ung befolkning. Överkalix krymper, på de senaste åren från närmare 10 000 invånare, och befolkningen blir allt äldre.

Samtidigt har vi i grunden samma uppdrag. Vi ska båda leverera vatten, erbjuda skola, förskola och äldreomsorg, skotta gator och erbjuda invånarna ett rikt utbud av fritid. Att klara av att upprätthålla en god service med krympande befolkning kräver nytänkande, smarta lösningar och ständig effektivisering. Två timmars intressanta samtal med kommunens ledningsgrupp gav energi. Mycket fokus ligger på att utveckla besöksnäringen, framförallt med mer besök från Ryssland. Det är även i Överkalix som filmen ’Jägarna 2’ spelades in.

Intressant är att se den stora skillnad som finns i tilltron till den offentliga sektorn. Vi har under en lång tid sett hur mer och mer av det gemensamma ansvaret i moderata kommuner lämpats över till den enskilde medborgaren. I Norrland finns en starkare tilltro till gemensamma lösningar och en väldigt hög förväntan på kommunernas förmåga att leverera.

Vilket är logiskt, den stora skillnaden mellan höger och vänster är alltjämt synen på politik. Vänster ser politiken som en möjliggörare för människans frigörelse, Moderaterna och högern ser politiken som ett hinder. I en sådan logik ska kommunerna göra så lite som möjligt, låg skatt är viktigare än låga avgifter till Kulturskolan. Klyftorna växer i takt med utanförskapet. Föräldrarnas inkomst blir avgörande för dina möjligheter att lyckas i livet.

Konstateras kan att Sveriges utmaningar är stora. Vi ser hur skillnaderna växer, inte bara mellan olika grupper i våra stora städer, utan även mellan olika landsändar. Behovet av att finna en politik som både fungerar i våra snabbt växande storstäder och i avfolkningsbygder är en stor utmaning för Socialdemokraterna.