Jag och de tres gäng

september 19, 2013 9:32 e m

Fick igår nöjet att delta i två paneler på Stockholm Business Arena. Två dagar fyllda med seminarier för folk inom och med intressen i byggbranschen.

Första seminariet jag deltog i hade rubriken ”Stockholmsregionen – så ska kommunerna skapa en dynamisk helhet”. Som det brukar var det jag och tre moderater på scen (Daniel Dronjak, Huddinge kommun, Regina Kevius, Stockholms stad och Douglas Lithborn Sollentuna kommun).

Min åsikt;
I grunden finns det en stor orättvisa i att vissa kommuner tar ett stort ansvar för tillväxten, som exempel Sundbyberg. Medan vissa inte växer allt. Och i grunden handlar det om politisk vilja. För att få igång byggnationen måste regering och landsting på olika sätt premiera snabbväxarna, till exempel med investeringar i kollektivtrafik och i skattesystemen.

Idag är det tyvärr inte så. I senaste förändringen av skatteutjämningen så tillfördes istället en miljard kronor till ett gäng moderatstyrda kommuner (de med de högsta medelinkomsterna och som många gånger inte växer alls) medans riktiga tillväxtkommuner som Sigtuna och Sundbyberg blev utan.

Skickade även med några tips till de moderata kollegorna. Mitt tips var att de skulle prata med sina partikompisar i regeringen så att de ser över ROT- och avdragssystemet. Idag subventionerar vi bostadsrättsinnehavare men inte hyresrätten. Till exempel borde hyresrätten få del av ROT-pengar så inte fastighetsägarna blir tvungna att sälja av beståndet för att ha råd att renovera. Pengarna kan då användas till att bygga nya hyresrätter. Men regeringen vill såklart inte detta, att sänka skatten en femte gång är mer prioriterat. Fast jag skulle gärna avstå de där hundralapparna för att fler ska få en bostad. Men alla tänker vi ju lite olika.

Nästa seminarium handlade om hur vi får igång byggandet av fler bostäder och satsningar i infrastruktur. Deltog gjorde bland annat Göran Cars, professor i Samhällsplanering, KTH och Stefan Attefalls statssekreterare. Göran inledde med att presentera sina förslag, mycket fokus på att se över planbestämmelser, förenkla men även att stötta byggandet finansiellt. Men det sista är ju politisk omöjligt konstaterade han.

Efter 20 minuter där alla jordens problem skylldes på kommunerna så fick äntligen jag och kollegan Peter Carpelan från Ekerö svara. Det blev en intensiv diskussion, vidhåller dock att argumenten för att ta bort det kommunala planmonopolet vacklar betänkligt.

Att det går att bygga idag, med marginal, i Stockholm vet vi redan. Men det finns mekanismer som gör att alltför många bostadsrätter inte kan komma ut på bostadsmarknaden samtidigt. Men det är inte kommunernas fel.

Däremot går det att vara kritisk mot att ett fåtal moderatstyrda kommuner inte bygger. Men lösningen är inte att bestraffa tillväxtkommunerna för det.

20130919-212102.jpg
På bilden ser man utmaningen med att vara normallång när meddebattörerna är närmare 2 meter långa.