Japanska ”Fokus” uppmärksammar Sundbyberg

september 10, 2010 12:00 e m

Blev i onsdags intervjuad av den japanska motsvarigheten till samhällsmagasinet Fokus. Två journalister hade gjort sig mödan att åka från Tokyo för att, som de sa, besöka världens bästa välfärdsland. Och i världens bästa välfärdsland så väljer de att besöka Sundbyberg. De har bland annat besökt vår äldreomsorg och med stort intresse ställde de ett antal frågor.

De var imponerade över hur vi gemensamt finansierar vår välfärd så att alla, när de behöver, får stöd och hjälp. Framförallt tyckte de det var imponerande att se hur vi i Sundbyberg jobbar med musikinslag för de äldre och de satsningar vi gör på bättre mat. Kultur och god mat är grundläggande för välmående var vi helt överens om.

Detta står i tydlig kontrast mot den svartmålning som systematiskt sker av våra verksamheter från moderaternas sida. Det är roligt att vi har bättre rykte på andra sidan jordklotet än i den lokala moderatlokalen på Järnvägsgatan.

Men även fast mycket är bra kan allt alltid bli bättre. Därför fortsätter vi nu bygga kök på Lötsjögården så maten lagas lokalt av anställd kock. Igår var jag på besök och fick sju sorters kakor med kaffe, då vi samtidigt passade på att inviga köket. De nya köken och de fantastiska kockarna är några konkreta åtgärder som vi gjort efter att vi fick kritik 2008 från Socialstyrelsen i en rapport. En rapport som fick mycket uppmärksamhet från media och tyvärr används som ett slagträ i den politiska debatten lokalt.

Rapporten slog fast att Sundbyberg brast inom tre områden:
– information (där det sker ett systematiskt kommunikationsarbete i hela kommunen för tillfället)
– maten (därför har vi anställt en dietist, byggt fler kök och anställt kockar för att kunna laga mat lokalt på våra kommunala boenden)
– aktiviteter (det är därför som vi har en musikpedagog som arrangerar musikstunder och övningar med våra brukare, det är därför vi satsat på Träffpunkter för våra äldre och det är därför vi vill starta en till, det är därför som biblioteket och vår kulturförvaltningar jobbar tillsammans med äldreförvaltningen för fler aktiviteter)

Mycket är på gång, mycket kommer att hända. Men en sak är säker, våra verksamheter blir inte bättre av ett moderat ledarskap som saknar idéer och politik, och vars enda strategi är att svartmåla vår stad.

Det kommer bli ett tydligt vägval den 19 september