Jordbruksministern på besök

januari 21, 2015 4:12 e m

aaa sven erik buchtOnsdagen inleddes med att jordbruksminister Sven-Erik Bucht besökte Folkhems trähus i Sundbybergs strandpark. Har jag nämnt att det är världens högsta bostadsbyggnad byggt helt i massivt trä (åtta våningar).

Arne Olsson och Sandra Frank från Folkhem visade runt i husen, som har blivit ett attraktivt besöksmål. Sammanlagt har 6 000 personer besökt husen, från 150 olika länder. Förutom att husen är rent utseendemässigt är väldigt vackra finns det flera goda miljöskäl till varför träbyggnation är klokt.

Bland annat ”binder” trähus koldioxid när träden växer. Bygget av ett trähus i den storleken genererar utsläpp motsvarande 600 ton koldioxid, samtidigt som samma hus ”binder” ungefär 1 600 ton. Ett traditionellt betonghus orsakar däremot utsläpp motsvarande 1 200 ton. En god klimatinvestering att bygga i trä alltså.

20131216-204733.jpgBoendemiljön i husen är dessutom väldigt tilltalande. Trälukten gör sig påmind, vilket vi i storstan kanske inte är så vana vid. Det är samtidigt väldigt tyst eftersom ljud inte fortplantar sig på samma sätt som i traditionella stenhus. Även produktionen blir tystare, jämför själv med att borra/spika i betong jämfört med trä.

Enligt Folkhems beräkningar växer skog motsvarande behovet för att bygga ett åttavåningshus upp på en minut. Varje år ÖKAR dessutom mängden skog i Sverige, trots den avverkning som sker. Det är således ett hållbart material som i ett skogsrikt land som Sverige nästintill är oändligt.

Sundbybergs stad arbetar nu aktivt för att få till mer byggnation i trä. Bland annat vill vi se att nyproduktion av skolor/förskolor ska ske i trä. Det projekteras även för ett ännu högre trähus, kanske uppemot 22 våningar, i Hallonbergen. Målet är att Sundbybergs stad ska bli en föregångar vad gäller träbyggande.